logo_tkomp
Wyróżnienie w ramach Konkursu Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2010

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców wyłonił laureatów w konkursie Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2010.

 

 

Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii Firma Innowacyjna. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w niedziele 23.01.2011 r.w Bydgoszczy. Z rąk kapituły konkursu Nagrodę odebrał właściciel - Tomasz Kruszewski.

 

 

 

 

 

Konkurs „Pracodawca Roku” zainicjowany został przez Kujawsko-Pomorski Związek   Pracodawców i Przedsiębiorców  w 2002 roku. Jego celem jest promocja najlepszych pracodawców, kierujących się zasadami fair play wobec podwładnych i partnerów gospodarczych,  a jednocześnie osiągających sukcesy gospodarcze.Do głównych elementów oceny przedsiębiorcy w konkursie „Pracodawca Roku” zalicza się: stosowanie w firmie nowoczesnych form zarządzania, wdrożenie nowych technologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, przestrzeganie przepisów prawa pracy (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy), wspieranie lokalnej społeczności (m.in. udział w akcjach charytatywnych i sponsorowanie ważnych społecznie przedsięwzięć), posiadane certyfikaty i znaki zgodności, stosowanie różnych form pomocy socjalnej dla pracowników i ich rodzin.

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody