logo_tkomp
XXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

7 kwietnia 2011, w Zegrzu k/Warszawy - T Komp jako członek rzeczywisty uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu PF ISO 9000. Porządek obrad obejmował między innymi omówienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Klubu, udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu oraz przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2011. Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja podczas której przyjmowano wolne głosy i wnioski. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody