logo_tkomp
Kongres ISO POLAND 2011
Chcielibyśmy zaprosić Państwa na kongres ISO Poland 2011. Odbędzie się on w dniach 25-26.05.2011 w Gmachu Głównym Biblioteki Narodowej (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa). Podczas kongresu wybrany zostanie Człowiek roku ISO.
Szczegółowy program kongresu znajdziecie Państwo poniżej.Dzień I

9.00 - 9.10
Powitanie uczestników kongresu:
Wiesław Bełz(Konferencje w Domenie Silesia)
Informacje organizacyjne
________________________________________
9.10 - 9.30
Prezentacja na powitanie dnia:
Wiesław Porosło: Obsługa klienta w ISO
________________________________________
9.30 - 9.40
Oficjalne otwarcie kongresu.
Przemówienie reprezentanta Sponsora Głównego - Partnera Kongresu Urzędu Dozoru Technicznego Anny Gerymskiej - Dyrektor Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności
________________________________________
9.40 - 10.10
Sesja dyskusyjna sponsorów, partnerów kongresu oraz organizacji i stowarzyszeń związanych z jakością

•    Olaf Henrykowski (Urząd Dozoru Technicznego)
•    Ryszard Kluska (Blue Energy - DGA SA)
•    dr Tomasz Kloze (Klub Polskie Forum ISO 9000)
•    dr Marek Raczka (Politechnika Krakowska)
•    Dorota Lewnau-Kober (Klub Polskie Forum ISO 9000) 
•    Tomasz Kozłowski (Polskie Stowarzyszenie Konsultingowe)
•    Sławomir Brzózka (UmbrellaCons)
________________________________________
10.10 - 10.40
Prezentacja
Tomasz Mnich (The whymethod)
Co zrobić, aby ludzie polubili system ISO wdrożony w ich organizacji?
________________________________________
10.40 - 11.00
Przerwa
________________________________________
11.00 - 12.00
Ogłoszenie wyników konkursu-Plebiscytu Człowiek Jakości ISO-Poland 2010.
•    Komunikat Kapituły: Grzegorz Dobrakowski, Elżbieta Ochocka, Sławomir Brzózka Piotr Baran, Rafał Tochman, Marek Rączka, Tomasz Kozłowski, Wiesław Bełz
•    Prezentacja nominowanych
•    Uhonorowanie laureatów
•    Przemówienia
________________________________________
12.00 - 12.15
Zdjęcie zbiorowe uczestników Kongresu
Wykonuje Andrzej Gomoła. MOMENT ZDJĘCIA 12.15
________________________________________
12.15- 12.30
Przerwa
________________________________________
12.30 - 12.50
Wykład inauguracyjny Kongresu - Olaf Henrykowski
Norma PN-EN 16001:2009 w kontekście krajowych wymagań prawnych
________________________________________
12.50 - 13.10
Prezentacja Sponsora Kongresu - Ryszard Kluska (Blue Energy - DGA SA)
ISO w Polsce ad 2011 - Po co się wdraża systemy zarządzania jakością

13.10 - 13.30
Prezentacja Kongresu Dr Andrzej Niemiec
Wobec różnych współczesnych zagrożeń, bez wdrożonego systemu bezpieczeństwa informacji jesteście bez szans
________________________________________
13.30 - 14.15
PRZERWA na OBIAD (45 minut)

14.15 - 15.00
Prezentacja Kongresu Marek Kowalczyk (Mandarine.pl)
Co to jest projekt? Dlaczego myślenie "projektowe" jest tak ważne dla menedżera jakości
________________________________________
15.00 - 16.00
Wiodąca Prezentacja Kongresu Prof. Andrzej Jacek Blikle
Współpraca czy współzawodnictwo. Dylemat Lidera organizacji .
________________________________________
16.00 - 16.30
Prezentacja na zakończenie dnia
dr Marek Rączka Moje podróże z ISO

16.30 - 16.45
Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

________________________________________
17.30 - 20.30
Biesiada Jakościowców
Zakończenie pierwszego dnia Kongresu
________________________________________
Dzień II

9.00 - 9.15
Powitanie uczestników kongresu:
Wiesław Bełz(Konferencje w Domenie Silesia)
Przedstawienie porządku dnia.
________________________________________
9.15 - 9.45
Prezentacja na powitanie dnia: Grzegorz Turniak
Co zrobić. aby ludzie w przedsiębiorstwach mieli do siebie więcej zaufania, aby relacje zarządu do załóg były lepsze, bardziej skuteczne zadaniowo i efektywne produktywnościowo
________________________________________
9.45 - 10.30
Sesja dyskusyjna Jakość w życiu publicznym
Udział biorą:
•    Krystyna Jarocka,
•    Andrzej Blikle,
•    Marek Kowalczyk,
•    Grzegorz Turniak,
•    Sławomir Brzózka, 
•    Krzysztof Mędza,
•    dr Marek Rączka,
•    Krzysztof Tomkiewicz,
•    Wojciech Murzyn,
•    Jerzy Kowalczyk,
•    Tomasz Kloze,
•    inne osoby zgłoszone do dyskusji

________________________________________
10.30- 11.00
Przerwa
________________________________________
________________________________________
11.00 - 11.20
Prezentacja sponsora Kongresu Ryszard Kluska (DGA SA)
Współczesne dylematy wdrożeniowca i konsultanta działającego w dziedzinie zarządzania jakością
11.20 - 12.20

Sesja dyskusyjna
O czym się dzisiaj mówi w ISO, dokąd zmierza standard?
•    Tomasz Kloze,
•    Tomasz Mnich,
•    Andrzej Guzikowski,
•    dr Sławomir Wawak,
•    dr Marek Rączka, 
•    Jerzy Kowalczyk,
•    Sławomir Brzózka,
•    Piotr Baran,
•    inne osoby zgłoszone do dyskusji

12.20- 12.40
Przerwa
________________________________________
________________________________________
12.40 - 13.10
Prezentacja Kongresu
- Grzegorz Dobrakowski, Piotr Chmielewski
Zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia -  podejście procesowe
________________________________________

13.10 - 13.30
Prezentacja Kongresu
- Wiesław Porosło
Obsługa klienta jak zbudować system obsługi klienta w organizacji


13.30 - 14.00
PRZERWA na OBIAD (30 minut)
Rozdanie zdjęć zbiorowych uczestników Kongresu (wykonanych poprzedniego dnia)
________________________________________
14.00 - 15.00
Prezentacja Kongresu
Krystyna Jarocka - Zarządzaj jakością swojego życia
________________________________________
________________________________________
15.00 - 15.45
Finał Konferencji
•    Losowanie książek i nagród ufundowanych przez partnerów i sponsorów
 

Klienci:

Nagrody:

nagrody