logo_tkomp
Ostatni etap prac w ramach vouchera badawczego

Jesteśmy coraz bliżej stworzenia produktu, umożliwiającego zbiorczą analizę danych, pochodzących z różnych systemów. Aplikacja będzie mogła być stosowana między innymi przez kadrę menedżerską, oceniającą efektywność strategii przedsiębiorstwa oraz planującą działania naprawcze i rozwojowe.


W drugiej połowie czerwca finalizujemy jeden z projektów, realizowanych dzięki partnerstwu TKomp – UTP. Dotyczy on zaangażowania pracowników uczelni w przygotowywanie ww. oprogramowania. Rozpoczęliśmy intensywne testowanie aplikacji, przedstawiającej zagregowane, tożsame dane w formie graficznej. Narzędzie pozwoli analizować rozmaite trendy za pośrednictwem przejrzystych wykresów.

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody