logo_tkomp
TKomp społecznie odpowiedzialnym pracodawcą

W połowie września wzięliśmy czynny udział w debacie „Różni ale równi – indywidualna droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością”. Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jego inicjatorem był między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich.


Debata miała na celu zaprezentowanie ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Nie zabrakło na niej przedstawiciela naszej firmy, jako pracodawcy doceniającego ich potencjał i zaangażowanie. Zaznaczyliśmy swoją obecność w ramach panelu moderowanego przez Panią Magdalenę Wicińską, doradcę z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy (dyskusji poddana została teza „Indywidualny Plan Działania – tylko formalność czy pogłębiona analiza wsparcia”).


Czytaj więcej.

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody