logo_tkomp
Po konferencji DNV BA
Przed kilkoma dniami wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez DNV Business Assurance - towarzystwo klasyfikacyjne o międzynarodowej renomie.

Celem spotkania w warszawskim Marriocie było zapoznanie uczestników z metodami, skutecznie wspierającymi firmę w jej zrównoważonym rozwoju. Dotyczą one między innymi ograniczania materiałochłonności, budowania łańcucha dostaw surowców i aspektów energetycznych.

Odbiorcami konferencji były głównie osoby zarządzające firmami z branży spożywczej - specjaliści ds. zarządzania, pełnomocnicy i inni: odpowiedzialni za zakupy, łańcuchy dostaw, aspekty środowiskowe, nadzorowanie procesów i kreowanie wizerunku. Program spotkania przewidział również tematy dedykowane otoczeniu biznesowemu branży spożywczej, a więc np. dostawcom oprogramowania.

Partnerami medialnymi konferencji były między innymi: Ambasada Norwegii, Polska Federacja Producentów Żywności i Biuro Promocji Jakościi. Stanowisko firmowe TKomp cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nawiązaliśmy nowe, cenne kontakty, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą biznesową.
 

Klienci:

Nagrody:

nagrody