logo_tkomp
Nowe funkcjonalności oprogramowania do jakości i workflow
Podpisaliśmy kolejną (dofinansowaną ze środków UE) umowę o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym.

Przedsięwzięcie jest zatytułowane następująco: Wsparcie na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w ramach projektu „Region otwarty na innowacje”. Dotyczy on pakietu prac, których celem jest stworzenie nowych funkcjonalności dla pakietu systemu NND Integrum. Jedną z nich ma być OCR, czyli optyczne rozpoznawanie dokumentów – w tym wypadku z użyciem ogólnodostępnych narzędzi programistycznych. Drugi mechanizm będzie służył identyfikacji ścieżki obiegu dokumentów – przebiegu workflow. Użytkownik, przeglądając na ekranie np. fakturę, automatycznie otrzyma podpowiedź, do kogo przekazać ją w następnym kroku.

Wielomiesięczny projekt badawczo-rozwojowy będzie realizowany między innymi dzięki wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Określiliśmy potrzeby T Komp-u w zakresie współpracy ze środowiskami naukowymi, zapewniającymi zaplecze merytoryczne. Efektem współpracy z UTP będą produkty, jeszcze bardziej usprawniające pracę dużych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie rozmów z Klientami zauważamy bowiem, że istnieje potrzeba wprowadzania kolejnych funkcjonalności, wykorzystujących np. mechanizmy OCR. Chodzi o wykorzystywanie danych pochodzących z procesu rozpoznawania tekstów i znaków (całych dokumentów) do automatycznego uzupełniania metryk w systemie. System ów ma też automatycznie „uczyć się” ścieżki obiegu (workflow) na podstawie danych historycznych.

Opracowanie wspomnianych funkcjonalności wymaga specyficznej wiedzy informatycznej i  akademickiej, a zwłaszcza umiejętności zastosowania i połączenia jej z elementami logiki rozmytej. Naukowcy, z którymi podejmujemy współpracę, posiadają doświadczenie w pracy z komercyjnymi systemami informatycznymi. Z tego powodu opracowanie koncepcji oraz przetestowanie jej na prototypie wymaga zaangażowania wysoko wykwalifikowanego personelu z UTP.
 

Klienci:

Nagrody:

nagrody