logo_tkomp
Case Study: Arcelor Mittal

Lokalizacja:
Dąbrowa Górnicza

 

Wielkość zatrudnienia:
<10 000

pdf_icon

Branża:

branża hutnicza

 

Moduły:
NND 9000
NND Process
NND Audit
NND Claims

 

Opis Firmy
ArcelorMittal Poland S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu Arcelor Mittal, będącego światowym liderem w branży hutniczej, obecnego w 61 krajach, który zatrudnia ponad 320 000 pracowników na całym świecie. Firma produkuje stal dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD, maszynowego, konstrukcji stalowych oraz budowlanego, jest także jednym z największych polskich eksporterów. Firma posiada 4 największe polskie huty stali zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu oraz Świętochłowicach, gdzie w zależności od profilu produkcji, znajdują się: wydziały Wielkich Pieców, Stalownie, Walcownie oraz zakłady energetyczne, utrzymania ruchu, działy technologiczne, kontroli jakości wyrobów, zintegrowanych systemów i ochrony środowiska.

 

Dlaczego IT ?
Kierownictwo firmy ArcelorMittal Poland S.A. podjęło decyzję w zakresie udoskonalenia poszczególnych procesów zachodzących w organizacji poprzez pełną ich informatyzację. Głównym zadaniem było ujednolicenie wielu informacji w zakresie dokumentacji, auditów, zarządzania niezgodnościami czy poddostawcami. Z punktu widzenia organizacji pracy oraz komunikacji nie są to łatwe w zarządzaniu tematy, które dodatkowo podnosiły bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa. Poszukiwano rozwiązania na tyle elastycznego, aby zostały spełnione indywidualnie potrzeby i oczekiwania. A w konsekwencji, żeby sposób przepływu informacji był jak najbardziej ułatwiony.

Dlaczego T Komp?
Firma T Komp przedstawiła najbardziej kompleksowe oraz elastyczne rozwiązanie informatyczne dla firmy ArcelorMittal Poland S.A.. Wobec spełnienia wszystkich kryteriów przez T Komp powierzone Nam zostało wdrożenie systemu. Pomocnym argumentem były również nasze referencje z branży, jako solidnego i wiarygodnego partnera.


Etapy wdrożenia
Wdrożenie w ArcelorMittal Poland S.A. odbywało się w wieloetapowo, ze względu na wielkość zagadnienia. Implementacja systemu rozpoczęła się od auditu stanu faktycznego zastałej sytuacji. Wdrożenie objęło moduły systemu NND Integrum:
•    NND 9000 – system nadzoru nad dokumentacją i zapisami
•    NND Process – mapowanie procesów biznesowych
•    NND Audit – system zarządzania auditami
•    NND Claims – system nadzoru nad niezgodnościami oraz działaniami korygująco-zapobiegawczymi

We wszystkich przypadkach Klient przedstawił realnie zachodzące procesy oraz procedury opisujące sam przebieg procesu. Na podstawie przekazanych danych wejściowych T Komp spersonalizował rozwiązania, które w pełni odpowiadały indywidualnym potrzebom Klienta i pozwoliły agregować niezbędne szczegółowe dane oraz wprowadzić szczegółowy nadzór nad tymi procesami.

Jednym z etapów wdrożenia było szkolenie instruktażowe dla administratorów oraz użytkowników systemu. Pozwoliło to w pełni zapoznać się ze wszystkimi elementami systemu, co przełożyło się na efektywne wdrożenie systemu w środowisku produkcyjnym. Klient na bieżąco współpracuje z nami, zgłaszając coraz to nowe pomysły w zakresie udoskonalenia wdrożonego systemu.

Korzyści
•    Szybki zwrot z inwestycji w oprogramowanie poprzez redukcję kosztów operacyjnych oraz technicznych
•    Wzrost efektywności pracy pracowników
•    Usprawnienie procesu działań auditowych
•    Usprawnienie procesu obsługi reklamacji oraz niezgodności wewnętrznych
•    Zebranie całości informacji w jednej bazie danych
•    Szybkie i przejrzyste przygotowywanie danych dla kierownictwa w zakresie objętym przez wdrożony system.

Przyszłość
Zadowolenie z wdrożonego rozwiązania zaowocowało nawiązaniem dalszej współpracy w zakresie rozwijania oprogramowania. Nieprzerwanie od 2010 roku jest ono rozwijane i dostosowywane do potrzeb Klienta wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Obecnie system NND Integrum wdrożone jest w oddziale ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice).

 

 

zobacz wszystkich Naszych klientów...

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody