logo_tkomp
Case Study: Smurfit Kappa

Lokalizacja:
Gdańsk

 

Wielkość zatrudnienia:
>250

pdf_icon

Branża:

producent opakowań

 

Moduły:
NND 9000
NND Audit
NND Claims
Formularz reklamacji
Formularz niezgodności wewnętrznej

 

Opis Firmy
Smurfit Kappa Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Smurfit Kappa Group – wiodącego dostawcy opakowań w Europie z silną pozycją w Ameryce Łacińskiej. Ze sprzedażą 7 miliardów euro, około 400 lokalizacjami i 40 000 pracownikami, Smurfit Kappa Group jest europejskim liderem w produkcji tektury litej, falistej i graficznej jak i opakowań tekturowych. Grupa posiada również silną pozycję w kilku innych segmentach rynku papieru i opakowań. Lokalizacje fabryk Smurfit Kappa Group obejmują 20 krajów Europy, 9 Ameryki Łacińskiej, Kanadę, Singapur, USA i Południową Afrykę.

 

Dlaczego IT ?
Głównym zadaniem postawionym przed kierownictwem Smurfit Kappa Gdańsk było ujednolicenie wielu informacji występujących w firmie. Z punktu widzenia komunikacji nie były one łatwe w zarządzaniu oraz podnosiły bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa. Dodatkowo chciano doskonalić poszczególne procesy zachodzące poprzez pełną ich informatyzację. Poszukiwano rozwiązania na tyle elastycznego, aby indywidualnie zostały spełnione potrzeby i oczekiwania. A w konsekwencji, żeby sposób przepływu informacji był jak najbardziej ułatwiony.

Dlaczego T Komp?
Firma T Komp była jedną z wielu firm, które ubiegały się o implementację systemu w firmie Smurfit Kappa Gdańsk. Wobec spełnienia wszystkich kryteriów przez T Komp powierzone Nam zostało wdrożenie systemu. Pomocnym argumentem była możliwość zapoznania się z wdrożonym już systemem u jednego z dostawców Smurfit Kappa Gdańsk.

Etapy wdrożenia
Wdrożenie w Smurfit Kappa Gdańsk odbywało się w pięciu etapach. Implementacja systemu rozpoczęła się od auditu stanu faktycznego zastałej sytuacji. Wdrożenie objęło moduły systemu NND Integrum:
•    NND 9000 – system nadzoru nad dokumentacją i zapisami
•    NND Audit – system zarządzania auditami
•    NND Claims – system nadzoru nad niezgodnościami oraz działaniami korygująco-zapobiegawczymi
•    NND Dynamic – kreator elektronicznych formularzy – workflow.

We wszystkich przypadkach Klient przedstawił realnie zachodzące procesy oraz procedury opisujące sam przebieg procesu. Na podstawie przekazanych danych wejściowych TKomp spersonalizował rozwiązania, które w pełni odpowiadały indywidualnym potrzebom Klienta i pozwoliły agregować niezbędne szczegółowe dane oraz wprowadzić szczegółowy nadzór nad tymi procesami.

Jednym z etapów wdrożenia było szkolenie instruktażowe dla administratorów oraz użytkowników systemu. Pozwoliło to w pełni zapoznać się ze wszystkimi elementami systemu, co przełożyło się na efektywne wdrożenie systemu w środowisku produkcyjnym.
Dzięki czemu byli w stanie zapoznać się z systemem i bezproblemowo korzystać z niego.

Korzyści
•    Szybki zwrot z inwestycji w oprogramowanie poprzez redukcję kosztów operacyjnych
•    Wzrost efektywności pracy pracowników
•    Usprawnienie procesu obsługi reklamacji oraz niezgodności wewnętrznych
•    Zebranie całości informacji w jednej bazie danych
•    Szybkie i przejrzyste przygotowywanie danych dla kierownictwa w zakresie objętym przez wdrożony system.

Przyszłość
Zadowolenie z wdrożonego rozwiązania zaowocowało nawiązaniem dalszej współpracy w zakresie rozwijania oprogramowania. Nieprzerwanie od 2008 roku jest ono rozwijane i dostosowywane do potrzeb Klienta wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Obecnie system NND Integrum wdrożone jest w każdym oddziale Smurfit Kappa Gdańsk.

 

 

zobacz wszystkich Naszych klientów...

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody