logo_tkomp
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Temat:

"Zintegrowanie systemów informatycznych firmy T Komp i partnerów, w celu poprawy konkurencyjności firmy i informatyzacji procesów biznesowych."

Opis:

W wyniku realizacji projektu zintegrowane zostaną systemy informatyczne T Komp oraz partnerów, co ma bardzo duże znaczenie, ze względu na informatyczne wydzielenie z firmowego systemu zarządzania procesów dotyczących realizacji i rozliczania projektów oraz usług handlowo wdrożeniowych T Komp. Ponadto realizacja projektu pozwoli na przyspieszenie i usprawnienie przepływu informacji partnera będącego partnerem handlowo-wdrożeniowym T Komp. U partnerów T Komp udoskonalony zostanie system  zarządzania w związku z powyższym wszystkie świadczone przez nich usługi będą realizowane jeszcze z większą efektywnością i jakością.

Termin realizacji:

02-01-2010 do  15-12-2011

 

 

 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody