logo_tkomp
DMS: Elektroniczny obieg dokumentów
glowna

DMS jest systemem wspierającym obieg dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej w Organizacji. Istnieje możliwość integracji systemu z dowolnymi rozwiązaniami zewnętrznymi, jak systemy klasy ERP. Umożliwione zostało tworzenie, opiniowanie oraz zatwierdzanie umów. Istnieje też możliwość zarządzania dokumentami, projektami technicznymi oraz zmianami wymagań prawnych i ustaw.

 

Elektroniczny obieg dokumentacji:

- Zarządzanie dokumentacją zewnętrzną (pisma wychodzące i przychodzące),
- Zarządzanie obiegiem faktur z możliwością automatycznej dekretacji w zewnętrznych systemach ERP,
- Nadzór nad dokumentacją wewnętrzną (np.: dokumentacja systemowa ZSZ) z elementami legislacji, śledzenia zmian i kontroli wydruków w zgodności z wymaganiami norm np. serii ISO, IFS, BRC, DIN, BS, NFD itp.
- Tworzenie, opiniowanie oraz zatwierdzenie umów,
- Zarządzanie dokumentami i projektami technicznymi,
- Zarządzania zmianami wymagań prawnych, ustaw.

 

logo nnd integrum NND DOC, NND 9000, NND Dynamic

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody