logo_tkomp
Etapy rekrutacji

praca_kolesProces rekrutacji dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w naszej firmie składa się z czterech etapów i przedstawia się następująco:

 

Etap I - przekazanie aplikacji
Polega na przekazaniu kompletnej oferty pracy (tj. CV wraz z listem motywacyjnym) określającej preferencje i plany zawodowe dotyczące przyszłego stanowiska pracy.

 

Etap II - selekcja wstępna
Polega na weryfikacji nadesłanych dokumentów ze zwróceniem szczególnej uwagi na zgodność kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy.

 

Etap III - rozmowa telefoniczna
Kontaktujemy się z wybranymi osobami, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentów aplikacyjnych. Na tym etapie procesu rekrutacji zapraszamy wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Etap IV - rozmowa kwalifikacyjna
Kandydat zostaje zaproszony do siedziby naszej firmy na spotkanie z potencjalnym przełożonym oraz Dyrektorem generalnym. W zależności od stanowiska o które się ubiega w proces selekcyjny może zostać zaangażowana dodatkowa osoba upoważniona przez Prezesa Spółki lub Dyrektora Generalnego.
Podczas spotkania, każdy z kandydatów ma okazję uzyskania dodatkowych informacji o firmie, kulturze całej organizacji oraz stanowisku, na które aplikuje. Z drugiej strony przedstawiciele firmy uzyskają niezbędne informacje dotyczące kandydata: jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, osiągnięć, predyspozycji, motywacji i oczekiwań.

Przebieg rozmowy oraz ocena kandydata jest dokumentowana przy pomocy specjalnego formularza oceny. W ciagu 2 tygodni od zakończenia procesu selekcji kandydat zostaje powiadomiony o podjętej decyzji. Jeżeli jest ona pozytywna, wówczas zostaje zaproszony by przedyskutować warunki zatrudnienia i podpisać umowę o pracę.

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody