logo_tkomp
Formularz 8D
Kilometry - Ewidencja Pojazdu
 
Formularz 8DZarządzanie umowami
 
nnd-cloud wnioski-urlopowe rejestracja-nadgodzin
Prezentujemy formularz wykonany w NND Dynamic, narzędziu umożliwiającym tworzenie gotowych rozwiązań w środowisku NND Integrum. Program komputerowy wspomagający metodologię 8D w firmie to potencjał do jeszcze lepszego wykorzystania wiedzy pracowników w trakcie stosowania tejże metodologii. Daje on dostęp do bazy wiedzy, jej analizy i udostępniania zainteresowanym osobom.
     
rejestrowanie i ewidencja niezgodności
   
1DGrupa robocza. Nieodzownym elementem naszego programu jest możliwość zarządzania strukturą użytkowników z uwzględnieniem ich uprawnień i funkcji w organizacji. Wybranie zespołu powoduje automatyczne udostępnienie informacji w zakresie danego zagadnienia oraz zapewnia natychmiastowe informowanie użytkowników o zdarzeniach w trakcie postępowania z problemem.   5dAkcja korekcyjna. Definicja konkretnych działań jakie należy wprowadzić w określonym terminie wspomagana jest przez program, który kontroluje terminy, monituje użytkowników i umożliwia ewidencję danych z realizowanych działań. W efekcie praca z aplikacją tworzy przejrzystą strukturę danych wraz z ich obiegiem realizacji.
     
2dOpisanie problemu. Program daje możliwość dokładnego opisywania problemu wraz z podziałem na kategorie, miejsce wykrycia i inne podziały. Umożliwia również definicję skali problemu stosując szczegóły zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.   6dWeryfikacja akcji korekcyjnej. Na tym etapie system informatyczny jest niezastąpiony w trakcie analizy danych zebranych w kroku 5. Umożliwia on skupienie się na "suchych", mierzalnych danych w celu weryfikacji podjętych działań.
     
3dAkcja natychmiastowa. Ewidencja natychmiastowych działań jest ważna lecz jeszcze ważniejsze jest odpowiednie ich wcielenie w życie. Możliwość opisania wraz z wyznaczeniem szczegółowych parametrów (np. w zakresie odpowiedzialności) pozwala zbudować i niezwłocznie wcielić w życie ich realizację. Program automatycznie poinformuje i przypomni o rzeczach do wykonania, a wyznaczeni użytkownicy będą mogli zaraportować wykonanie akcji.   7dAkcja zapobiegawcza. Ponownie, zdefinio­wanie działań mających na celu zapobieganie pojawieniu się problemu w przyszłości wspo­magane przez program w bardzo efektywny sposób okre­śla odpowiedzialność, konkretne działania. Z uwagi na wymagany czas na ich realizację jest on bardzo pomocnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za te akcje.
     
4dPrzyczyna. Prawidłowe zidentyfikowanie przyczyny wymaga od zespołu podjęcia szeregu działań w celu diagnozy przyczyny głównej. Ich ewidencja i możliwość przejrzystego raportowania wspomaga definicję przyczyny często niewidocznej w początkowym postępowaniu z problemem. Narzędzie informatyczne umożliwia ich kategoryzację, analizę i łatwiejszą pracę z zebraną informacją.   8dOcena i zamknięcie 8D. Aby lider grupy roboczej z powodzeniem mógł ocenić wprowadzone działania w 7 kroku aplikacja dostarcza mu niezbędnych danych i ułatwia podejmowanie decyzji. Ocena bazująca na mierzalnych danych w tym przypadku jest efektem wykorzystania rozwiązania informatycznego, którego ten etap jest niejako najważniejszym zadaniem. Dodatkowo, możliwość zarejestrowania wniosków z pracy grupy, czego się nauczono, zebrania wniosków na przyszłość stanowi fantastyczną wiedzę dostępną dla wyznaczonych osób. A to ułatwia w przyszłości postępowanie z kolejnymi problemami.
     
 
     

Najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania systemu informatycznego:

     
  1. struktura danych zgodna z wymaganiami organizacji
  2. bazodanowa struktura umożliwia dostęp do informacji na wszystkich etapach pracy z programem
  3. zarządzanie uprawnieniami dostępu do informacji
  4. kreator raportu umożliwiający tworzenie dowolnych zestawień danych, raportów
  5. wbudowany mechanizm monitowania pracownikom za pomocą email oraz w programie
  6. klarowna lista zadań dla pracowników wraz z wyznaczeniem terminów ich realizacji
  7. wszelkie dane ułatwiające ocenę postępowania z problemem jak i efektywności pracowników
  8. dostępność do programu przez przeglądarkę internetową (po zalogowaniu)
  9. repozytorium załączników, pełnej dokumentacji zebranej w trakcie pracy nad problemem.
  10. możliwość eksportu danych do MS Excel, szablonów wydruku.
     
Skuteczne rozpatrywanie niezgodności i reklamacji   Metodologia 8D - Raporty
     
 
 

Klienci:

Nagrody:

nagrody