logo_tkomp
Fundusze Europejskie

Aktualne realizowane projekty UE:

 

- Dzialanie 6.1 – POIG - Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy T Komp Tomasz Kruszewski

- Dzialanie 6.1 – POIG - Wdrożenie planu rozwoju eksportu dla firmy T Komp Tomasz Kruszewski

- Działanie 8.2 – POIG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

- Działanie 8.2 – POIG - Integracja systemów informatycznych TKomp oraz partnerów zagranicznych w celu zdynamizowania rozwoju eksportowej działalności firmy.

- Podstrona projektu - Zintegrowanie systemów informatycznych w układzie B2B

 

fundusze1

 

- Działanie 8.1.1 – POKL - Personel - czynnik sukcesu firmy TKomp

- Działanie 8.1.1 – POKL - Zapytanie ofertowe szkolenia miękkie EGZAMINY

 

fundusze3 

- Działanie 4.3 - RPO – Internetowy serwis informatyczny szansą na kontynuację dynamicznego rozwoju TKomp z Bydgoszczy

- Działanie 4.3 - RPO – Uruchomienie elektronicznej usługi Sporządzania formularzy przez TKomp z Bydgoszczy kluczem do zwiększenia wykorzystywania ICT przez przedsiębiorców.

- Działanie 4.3 - RPO– Zakup i dostarczenie infrastruktury oraz usług  informatycznych

- Działanie 4.3 - RPO– Testowanie i walidacja oprogramowania

 

 

logot_un_kuj

 

Voucher Badawczy: "System wizualnej prezentacji danych biznesowych udostępnianych przez różne programy wspomagające zarządzanie na urządzeniach mobilnych."


loga1s

 

- Działanie 8.1.1 – POKLT Komp zaprasza do składania ofert w postepowaniu nr 1/5/POKL/8.1.1/2013

 

Pasek_graficzny

 

- Działanie 5.4 - RPO - Zapytanie ofertowe - Doc Rider - zadanie 2 (wznowienie)

- Działanie 5.4 - RPO - Zapytanie ofertowe - Doc Rider - zadanie 2 i 3 (wznowienie)

- Działanie 5.4 - RPO - Zapytanie ofertowe - Doc Rider - zadanie 2 i 3

- Działanie 5.4 - RPO - Zapytanie ofertowe - Doc Rider
- Działanie 5.4 - RPO - Zapytanie ofertowe - Code Doctor

 

ue-nbr

 

- Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Wehikuł Czasu" Zadanie 1

- Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Wehikuł Czasu" Zadanie 2-3 + załącznik

- Protokół z postępowania ofertowego

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody