logo_tkomp

b2b


Zintegrowanie Systemów Informatycznych
w układzie B2B

 

 

 

Temat:

 

Zintegrowanie systemów informatycznych w układzie B2B dla firm:T Komp Tomasz Kruszewski, Lech Consulting i QConsultant

 

Harmonogram projektu:

02-01-2010r do 15-02-2012r

 

Lokalizacja projektu:

Kujawsko pomorskie, miasto Bydgoszcz.

 

 

Opis zrealizowanego projektu:

 

W ramach zrealizowanego projektu zintegrowano systemy informatyczne podmiotów biorących udział w projekcie. Projekt umożliwił firmom na przyspieszenie i usprawnienie przepływu informacji. U partnerów udoskonalony został system zarządzania w związku z powyższym wszystkie usługi

świadczone są z większą efektywnością i jakością. Zautomatyzowane i zinformatyzowane zostały 3 procesy biznesowe tj.:

1. Realizacja usług.

2. Obieg dokumentów księgowych i prawnych.

3. Wymiana informacji.


W ramach projektu zostały zakupione analizy przedwdrożeniowe. Opracowano najbardziej kompatybilne i efektywnego rozwiązania informatyczne integrujące systemy informatyczne. Zbadany został zakres współpracy Wnioskodawcy i 2 partnerów, a przeprowadzona analiza oparta została na oczekiwanym stopniu automatyzacji procesów biznesowych. Zakupiono również eksperckie usługi prawne, w celu kontroli prawnej umów podpisywanych z wykonawcami kolejnych etapów projektu.

W kolejnym etapie wykonane zostały analizy re-inżynieryjne, mające na celu informatyczne dopasowanie wypracowanego rozwiązania zgodnie z możliwościami i potrzebami Wnioskodawcy oraz partnerów. Zakupione zostały usługi informatyczne, mające na celu informatyczne opracowanie

integracji systemów informatycznych. Dokonano zakupu środków trwałych koniecznych do wdrożenia i funkcjonowania systemu B2B w tym między innymi serwery DNS, serwery aplikacyjno-bazodanowe, systemy do backupu, serwery dyskowe, centralne systemy zasilania awaryjnego oraz agregat prądotwórczy. W ramach kolejnych prac wykonano prace informatyczne oraz dokonano walidacji i odbioru technicznego. W ostatnim etapie wykonano testy systemu w warunkach identycznych ze spotykanymi w realiach biznesowych i kontaktach z partnerami oraz przeprowadzono akcje marketingowe w celu poinformowania o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych.

shutterstock_59521066_a

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

fundusze3

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody