logo_tkomp

Pasek_graficzny

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

na Zakup usługi informatycznej W ramach POIG Działanie 5.4:

 

"Fundusz badań i wdrożeń"

 

Zawracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na zakup praw do licencji silnika OCR wraz z kodami źródłowymi w ramach Działania 5.4: "Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii" osi priorytetowej 5 :Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Tytuł projektu: "Doc Rider".

 

Specyfikacja w załączniku nr 1.

 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody