logo_tkomp

Pasek_graficzny

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

na Zakup usługi informatycznej W ramach POIG Działanie 5.4:

 

"Fundusz badań i wdrożeń"

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie usług badawczo-rozwojowych wskazujących kierunek, możliwości wsparcia pracy programistycznej oraz usług badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie szczegółowej specyfikacji platformy w ramach Działania 5.4: „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii” osi priorytetowej 5 :Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Tytuł projektu: „Code Doctor”..

 

Specyfikacja w załączniku.

 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody