logo_tkomp
Czwartek, 02 Kwiecień 2015 00:00

Pasek_graficzny

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

na Zakup usługi informatycznej W ramach RPO Działanie 5.4:

 

"Fundusz badań i wdrożeń"

 

Zawracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na opracowanie dokumentacji techniczneji technologicznej i zasad licencjonowania, marketingu i sprzedaży ramach Działania 5.4:
„Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii” osi priorytetowej 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Tytuł projektu: „Doc Rider”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest Opracowanie dokumentacji techniczneji technologicznej, zasad licencjonowania, marketingu i sprzedaży opracowanego prototypu

 

Specyfikacja w załączniku.

 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody