logo_tkomp
NND 9000
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-9000
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • rejestrowanie dokumentów przez uprawnione do tego osoby
 • możliwość definiowania praw dostępu do dokumentów na różnych poziomach (przegląd, opiniowanie, zatwierdzanie, modyfikacja)
 • automatycznie generowane i wysyłane drogą e-mail oraz w tablicy informacyjnej, monity przypominające pracownikom o wykonaniu czynności związanych z dokumentem np. monity o przegląd, opiniowanie czy zatwierdzenie
 • automatyczna dystrybucja dokumentu na podstawie przydzielonych uprawnień w odpowiednim czasie do odpowiednich osób
 • kontrola nad wersjami dokumentacji – w przypadku obowiązywania nowej wersji dokumentu stara nieaktualna wersja automatycznie przechodzi do archiwum
 • automatycznie generowana karta zmian
 • dziennik zdarzeń każdego dokumentu – pełna informacja kto, kiedy zapoznał się z danym dokumentem itd.
 • przyjazny kreator raportów umożliwiający samodzielne i wszechstronne wykonywanie różnych rejestrów i raportów związanych z przechowywanymi w bazie dokumentami
 • pełnotekstowe i wielowątkowe przeszukiwanie dokumentacji
 • nadzór nad wydrukami dokumentów – wykonywanie wydruków wyłącznie przez osoby uprawnione i w określonej ilości, możliwość identyfikacji wydruku z dokumentem w systemie
 • możliwość zgłaszania potrzeby opracowania nowego dokumentu lub propozycji zmian w dokumencie istniejącym

 

KORZYŚCI:

 • zmniejszenie kosztów pracy pracownika niezbędnej do utrzymania dokumentacji
 • usprawnienie procesu tworzenia i legislacji dokumentu
 • wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób
 • wszyscy uprawnieni pracownicy pracują z dokumentacją obowiązującą – m.in. korzystają z procedur obowiązujących, wysyłają aktualną ofertę z aktualnym cennikiem a poprzez monity o przegląd okresowy dokumentu system przypomina o konieczności uaktualnienia wszelkich dokumentów przetargowych, zezwoleń gwarancji, licencji itp.
 • wszyscy pracownicy są automatycznie powiadamiani o każdej zmianie w dokumentacji
  wszystkie dokumenty w jednym miejscu, brak przechowywania lokalnych kopii dokumentów - dokumenty stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika
 • porządek i szybki dostęp do dokumentacji, skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniego dokumentu do kilku sekund
 • zmniejszenie kosztów składowania dokumentacji papierowej (koszty papieru, koszty eksploatacji urządzeń biurowych, koszty przestrzeni biurowej oraz koszt pracy pracownika)
 • zdefiniowane wzorce dokumentacji ułatwiają edycję nowych dokumentów szczególnie przez nowych pracowników
 • kontrola wersji dokumentów zarówno formy elektronicznej jak i wydruków

 

 

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

 

„Jako użytkownicy programu jesteśmy w pełni usatysfakcjonowanymi tak zakupem programu jak i współpracą z twórcą programu firmą T Komp”

 

Zbigniew Pisarek

- Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A.

 

„Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania informatycznego możliwa jest pełna kontrola nad dokumentacją i zachodzącymi w niej zmianami, będącymi efektem ciągłego doskonalenia. Przeniesienie papierowej wersji dokumentacji do systemu NND przynosi naszej firmie wymierne korzyści w postaci usprawnienia obiegu informacji i oszczędności.”

 

Krzysztof Jagodziński

– Pełnomocnik ds. Jakości w Zakładach Przetwórstwa Mięsa Peklimar

 

 

 

„Program został dostosowany do potrzeb Spółki i spełnia nasze oczekiwania. Nie bez znaczenia jest także możliwość jego łatwej rozbudowy w przyszłości o dodatkowe moduły, wspomagające wypełnienie pozostałych wymagań norm ISO.”

 

Andrzej Bańkowski

– Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania w PKN Orlen S.A.

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody