logo_tkomp
NND Audit
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-audit
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • możliwość sprawnego zaplanowania i przeprowadzenia auditów - automatycznie powstający harmonogram auditów
 • podczas planowania auditów możliwość skorzystania z bazy wiedzy powstałej podczas przeprowadzania auditów wcześniejszych (cel, obszar, pytania, niezgodności, skuteczność działań)
 • autoryzowany dostęp użytkowników do procesu auditu w ramach przydzielonych uprawnień
 • automatyzacja tworzenia planu auditu, pomocne listy wyboru: auditorów wewnętrznych, auditowanych celów, pytań auditowych itd.
 • tworzenie listy pytań na podstawie wskazanego obszaru auditowania wg procesu, komórki organizacyjnej lub innego zdefiniowanego zakresu
 • przeprowadzenie auditu, odnotowywanie odpowiedzi, dowodów i wniosków z auditu w formie elektronicznej
 • możliwość załączania dowodów w formie dowolnych plików w postaci skanów, zdjęć, dokumentów
 • automatyczne generowanie monitów przypominających zainteresowanym osobom o wykonaniu czynności związanych z auditem
 • automatyczne generowanie informacji o audicie zainteresowanym osobom
 • automatycznie generowany raportu z auditu
 • współpraca z innymi modułami programu NND Integrum takimi jak dokumenty czy procesy
 • możliwość zgłoszenia niezgodności lub spostrzeżeń powstałych podczas auditu do modułu nadzorującego niezgodności i działania
 • przyjazny kreator raportów umożliwiający samodzielne i wszechstronne tworzenie rejestrów i raportów oraz przeprowadzenie analizy z wyników danych auditów

 

KORZYŚCI:

 • oszczędność czasu poprzez szybkie i sprawne zaplanowanie auditu
 • znaczne usprawnienie procesu auditu oraz zwiększenie dyscypliny pracy poprzez zachowanie pełnego nadzoru nad terminowością przebiegu auditu
 • kompletne dane ze wszystkich auditów gromadzone w jednej, centralnej bazie danych
 • możliwość bezpośredniego przekazywania informacji i danych o audicie do aplikacji z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej
 • obiektywna ocena procesów, komórek organizacyjnych i całego przedsiębiorstwa
 • narzędzie informatyczne dostarczające danych stanowiących podstawę doskonalenia systemu zarządzania

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody