logo_tkomp
NND BHP
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-bhp

FUNKCJONALNOŚĆ

 • planowanie szkoleń w tym opracowywanie planów rocznych lub okresowych w stosunku do danego działu, stanowiska lub pracownika,
 • odnotowywanie przeprowadzenia szkolenia wraz z jego oceną,
 • szybki i łatwy dostęp do informacji związanych ze szkoleniami zarówno od strony osób zajmujących się tym obszarem jak i przez pojedynczych pracowników,
 • możliwość prezentacji planu szkoleń poprzez wykres Ganta, terminarz osobowy lub zestawienia tabelaryczne,
 • rejestracja i ewidencja wszystkich zagrożeń i ryzyk związanych z danym stanowiskiem pracy,
 • definiowanie skali oceny danych ryzyk lub zagrożeń,
 • przypisywanie danych ryzyk  i zagrożeń do stanowiska lub pracownika,
 • możliwość szacowania i analizy wyników,
 • rejestracja zdarzeń potencjalnie wypadkowych przez pracownika w formie elektronicznej,
 • informowanie odpowiednich służb o wystąpieniu takiego zdarzenia,
 • możliwość podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych lub doskonalących i ocena ich skuteczności przez uprawnione do tego osoby,
 • sprawne zarządzanie zdarzeniami i działaniami poprzez szybki dostęp do ich elektronicznych metryk, możliwość tworzenia różnych zestawień i statystyk związanych z tym obszarem,
 • osoby uczestniczące w obiegu metryki zdarzenia lub działania otrzymują stosowną informacje z prośbą o wykonanie danego zdarzenia mailem,
 • osoby spóźniające się ze swoimi działaniami są o tym fakcie informowane.

 

KORZYŚCI

 • pełna kontrola nad planowaniem szkoleń i ich przeprowadzeniem,
 • rejestracja i kontrola nad ryzykiem zawodowym,
 • pełna kontrola nad zarządzaniem zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi,
 • pełna kontrola nad zarządzaniem działaniami zapobiegawczymi.
 

Klienci:

Nagrody:

nagrody