logo_tkomp
BPM: zarządzanie procesowe

nnd-process

FUNKCJONALNOŚĆ

 • autoryzowany dostęp do poszczególnych procesów - zabezpieczanie przed nieuprawnionymi modyfikacjami
 • możliwość tworzenia wielu poziomów procesów - od procesów głównych poprzez podprocesy aż do pojedynczych działań i czynności
 • możliwość definiowania informacji o procesach takich jak: dane wejściowe i wyjściowe, właściwości procesu, uczestników, dokumenty i formularze itd.
 • możliwość definiowania i prezentacji wskaźników i mierników procesów;
 • integracja z aplikacjami wchodzącymi w skład systemu NND INTEGRUM oraz z innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi np. klasy ERP
 • możliwość eksportu map procesów - pełna kontrola widoku wydruku
 • rozbudowany edytor graficzny pozwalający na rozrysowanie procesu wg wcześniej obranych założeń
 • łatwe i szybkie rysowanie schematów graficznych w przyjaznym dla użytkownika narzędziu

 

 

KORZYŚCI

 • skrócenie czasu poświęcanego na tworzenie, prezentację, dystrybucję i analizę procesów biznesowych organizacji
 • łatwość w poruszaniu się po strukturze procesowej organizacji oraz w docieraniu do ważnych i obowiązujących informacji systemowej
 • łatwość i szybkość prezentacji procesów organizacji - nawet najbardziej skomplikowane procesy mogą być w sposób przejrzysty opisane, przez co łatwo je zrozumieć, modelować i doskonalić
 • wspomaganie pracy grupowej - możliwość symultanicznego tworzenia map procesów przez rozproszony przestrzennie zespół zadaniowy
 • możliwość zdalnej pracy wielu użytkowników - rysowanie map procesów przez właścicieli/liderów procesów przy jednoczesnej zdalnej pracy z konsultantem lub liderem projektu
 • wspomaganie ciągłego doskonalenia procesów, przez co zwiększa się zwrot z inwestycji poniesionych na zakup i wdrożenie technologii informatycznej.

 

 


nnd-dynamic

 

FUNKCJONALNOŚĆ:

 • przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudze projektant elektronicznych formularzy
 • rozmieszczenie pól metodą drag&drop,
 • pełne możliwości formatowania stylu formularza,
 • definicja zakładek formularza,
 • rozmieszczenie przycisków stertujących,
 • przypisanie pól z bazy danych,
 • definicja akcji przycisków.
 • łatwe definiowanie ścieżki obiegu, uprawnionych oraz sposobu i treści powiadomień
 • możliwość relacyjnego łączenia formularzy ze sobą
 • możliwość podłączenia pod formularze źródeł danych z innych zewnętrznych systemów (współpraca z ERP, HR, FK itd.)
 • definiowanie i publikacja raportów w postaci tabel, terminarzy, wykresówKORZYŚCI:

 • samodzielne informatyzowanie przedsiębiorstwa (dowolnego jego obszaru) - oszczędność kosztów
 • elastyczność utworzonego rozwiązania - samodzielna modyfikacja rozwiązań informatycznych - brak uzależnienia od firm zewnętrznych
 • możliwość informatyzacji obszarów do których nie ma specjalistycznych narzędzi informatycznych
 • wysoki stopień dostosowania rozwiązania do realnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • łatwe wyciąganie danych i analiza wybranego obszaru (procesu) organizacji
 • realny wpływ na monitorowanie i zarządzanie procesami zachodzącymi w organizacji

 


__

Poniżej prezentujemy kilka przykładów zastosowania narzędzia BPM:


1. Wniosek urlopowy


Formularz urlopowy wypełniany przez każdego pracownika jest przesyłany do Kierownika komórki organizacyjnej a następnie po jego akceptacji jest poddawany zatwierdzaniu przez Dyrektora. Zarówno Kierownik jak i Dyrektor mogą wniosek odrzucić. W każdym wypadku jest wysyłany e-mail do zainteresowanych osób. Osoby z działu kadr oraz zatwierdzający mają możliwość podejrzenia listy urlopów jak i automatycznie budowanego wykresu Gantt’a.

 

2. Delegacje


Formularz będący elektroniczną formą formularza delegacyjnego, za pomocą którego można dokładnie rejestrować wszystkie wyjazdy delegacyjne z mechanizmem rozliczeniowym dany wyjazd. Z formularza jest możliwa generacja wydruku. Do formularza są dołączone odpowiednie raporty zestawiające wyjazdy poszczególnych pracowników.

 


 

3. Karta niebezpiecznych zachowań 5S+


Formularz główny służy zbieraniu informacji dot. niebezpiecznych zdarzeń pracowników, sytuacji oraz analizy tych informacji. Każde takie zachowanie może być zgłoszone przez pracownika i trafia do tzw. Koordynatora, który definiuje niezbędne działania zapobiegające dalszym skutkom niebezpiecznego zachowania. Działania te po ich zrealizowaniu trafiają do archiwum. Odpowiednio uprawnione osoby mają dostęp do danych statystycznych (raporty).

 4. Zarządzanie kontaktem z Klientem CRM


Grupa formularzy w skład której wchodzą: formularz klienta za pomocą którego można utworzyć rejestr klientów gromadzący najważniejsze informacje na ich temat, formularz osób kontaktowych za pomocą którego można utworzyć rejestr osób kontaktowych wraz z niezbędnymi informacjami na ich temat (osoby te są przyporządkowane poszczególnym klientom), formularz kontaktów za pomocą którego można odnotowywać każdy kontakt z podziałem na jego rodzaj oraz planować nowy. Każda osoba z działu kontaktu z Klientami posiada swój osobisty terminarz, w którym widzi swoje zaplanowane jak i zrealizowane kontakty. Specjalne wykresy pokazują zbiorczy plan kontaktów osobistych wymagający wyjazdu (współpraca z formularzami NND Dynamic - Wyjazdy). Do formularza klienta jest możliwość dołączenia innych formularzy np. formularza zamówienia.5. Zarządzanie wyjazdami służbowymi


Grupa formularzy w skład których wchodzą takie jak: formularz samochodu za pomocą którego zostaje utworzony rejestr samochodów służbowych gromadzący wszystkie informacje na temat pojazdu oraz zdarzenia z nim związane (przeglądy, usterki itd.), formularz wyjazdu za pomocą którego pracownicy posiadający takie uprawnienia mogą planować a następnie odnotowywać wyjazdy służbowe. Osoby odpowiadające za wyjazdy mają wgląd w odpowiednie raporty zestawiające dane o wyjazdach z możliwością grupowania tych danych wg różnych kategorii np.: wg pracownika. Tworzą się również automatycznie wykresy Gantt’a oraz terminarze wyjazdów dla osób zainteresowanych.


6. Formularz zapotrzebowania wewnętrznego


Każdy pracownik firmy może zgłosić zapotrzebowanie na określony sprzęt. Każde zgłoszenie otrzymuje określony priorytet i jest analizowane przez odpowiednie osoby, które mogą zgłoszenie przyjąć do realizacji, odłożyć w czasie lub je odrzucić.

 


7. Zarządzanie zadaniami w firmie


Formularz umożliwia zgłoszenie danego zadania, w raz z odnotowaniem takich informacji jak temat i przedmiot zadania, wyznaczenie terminu wykonania oraz osoby odpowiedzialnej. Każde tak zdefiniowane zadanie trafia następnie do osoby wyznaczonej za jego realizację, która to osoba otrzymuje powiadomienie drogą wewnętrzną, poprzez e-mail lub sms o przydzielonym zadania. Po jego realizacji odnotowuje swoje działania i przesyła zadanie do zatwierdzenia określonym wcześniej osobom. Po ich zatwierdzeniu zadania trafia do archiwum. Wizualizacja realizacji zadań odbywa się za pomocą wykresów Gantt’a. Każdy użytkownik systemu może podejrzeć swoją listę zadań i sprawdzić, które ma jeszcze do zrealizowania. Osoby przydzielające zadania mogą w każdej chwili kontrolować stan realizacji zadań z podziałem na poszczególnych pracowników.

 

cofnij...

 

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat NND INTEGRUM? - Skontaktuj się z Nami

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody