logo_tkomp
NND Claims
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-claims
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • możliwość wypełniania elektronicznych kart niezgodności, spostrzeżeń, reklamacji
 • możliwość przypisania i planowania ścieżek realizacji działań (np. korygujących, zapobiegawczych czy korekcyjnych)
 • budowa workflow - nadawanie uprawnień i wyznaczanie osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji działań
 • automatycznie generowane monity przypominające pracownikom o realizacji poszczególnych etapów działań
 • automatycznie generowana informacja zwrotna na temat wywiązania się pracowników z przydzielonych zadań
 • automatyczne przypominanie o spóźnieniach zainteresowane osoby
 • możliwość wydruku raportów z przeprowadzonych działań naprawczych i doskonalących
 • ocena trafności i skuteczności podjętych działań
 • kontrola czasu realizacji poszczególnych działań
 • szybkie wyszukiwanie niezgodności, działań lub reklamacji
 • przyjazny kreator raportów umożliwiający samodzielne i wszechstronne budowanie dowolnych rejestrów i statystyk, analiza danych

 

KORZYŚCI:

 • pełna ewidencja i nadzór nad wszelkimi niezgodnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi w przedsiębiorstwie
 • sprawny przepływ informacji na temat planowanych i podjętych działań
 • skrócenie czasu realizacji działań naprawczych i doskonalących
 • wszechstronna analiza danych

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody