logo_tkomp
NND Defect
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-defect
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • możliwość rejestracji usterek i zdarzeń awaryjnych,
 • możliwość definiowania ekip naprawczych, które będą informowane o wystąpieniu awarii,
 • informowani o wystąpieniu usterki lub awarii drogą mailową lub poprzez sms,
 • łatwa i ergonomiczna w obsłudze elektroniczna książka usterek,
 • możliwość skonfigurowania uprawnień dostępu do książki usterek,
 • pełna historia, kto i kiedy podjął działania naprawcze,
 • możliwość dokonywania analiz pod kątem ilości i częstotliwości wystąpienia usterek lub awarii,
 • szybki dostęp do informacji związanych z daną usterką lub awarią.

 

KORZYŚCI:

 • zwiększenie kontroli nad utrzymanie ruchu w danej organizacji,
 • szybka informacja odpowiednich służb remontowych,
 • pełna historia zapisów związanych z powstaniem usterki oraz reakcji na nią,
 • raportowanie ilościowe oraz jakościowe rejestrowanych usterek.

 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody