logo_tkomp
NND DOC
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-doc

Moduł NND DOC jest przeznaczony głównie do wspomagania obiegu dokumentów takich jak: faktury, pisma przychodzące i wychodzące, umowy, podania, oferty, zamówienia i wszelka korespondencja zewnętrzna.

 

FUNKCJONALNOŚĆ:

 • Definiowanie typów dokumentów przychodzących (wygląd formatki rejestrującej dokument, szablony obiegów, standardowe uprawnienia)
 • Automatyczna rejestracja dokumentu do programu bezpośrednio z urządzenia skanującego
 • Graficzny i bardzo prosty w obsłudze definiowanie ścieżki obiegu dokumentu (workflow) za pomocą metody drag&drop.
 • Możliwość definiowania tzw. szablonów uprawnień pozwalających określać standardowe obiegi dokumentów
 • Znajdowanie dowolnego dokumentu w kilka sekund np. poprzez drzewko segregatorów, narzędzie znajdź/wybierz, tzw. szybkie wyszukiwanie itd.
 • Archiwizacja dokumentów: łatwy i szybki dostęp do dokumentów archiwalnych
 • Możliwość grupowania dokumentów w sprawy, projekty, grupy
 • Automatyczne tworzenie się rejestrów: rejestru pism wychodzących i przychodzących, rejestru spraw, rzeczowego wykazu akt itp.
 • Kontrola i nadzór nad czasem dokonywania poszczególnych zatwierdzeń, przeglądów, opinii
 • Możliwość współpracy z innymi programami zewnętrznymi np. systemem finansowo księgowym w przypadku faktur czy też programem klasy ERP w przypadku zleceń lub zamówie

 

KORZYŚCI:

 • Wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób
 • Wszyscy pracownicy są automatycznie powiadamiani o każdym nowym dokumencie jak ich dotyczy
 • Każdy pracownik wie ile czasu ma na załatwienie danej sprawy oraz jest informowany o spóźnieniu
 • Pełna historia dokumentu co do swojego przebiegu, kto i ile czasu przetrzymywał dany dokument
 • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu, brak przechowywania lokalnych kopii dokumentów - dokumenty stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika
 • Porządek i szybki dostęp do dokumentacji, skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniego dokumentu do kilku sekund
 • Zmniejszenie kosztów składowania dokumentacji papierowej (koszty papieru, koszty eksploatacji urządzeń biurowych, koszty przestrzeni biurowej oraz koszt pracy pracownika)

 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody