logo_tkomp
nnd_klocki

 

NND Integrum to praktyczne i wielofunkcyjne rozwiązanie, które efektywnie wspomoże Ciebie w zarządzaniu twoją organizacją. Jest to rozwiązanie przemyślane i zaprojektowane z myślą o użytkowniku nie tylko pod kątem jego potrzeb, ale i udogodnień. Wiele wdrożeń i ciągle powiększająca się liczba użytkowników tego systemu świadczy o jego dojrzałości i przydatności w codziennej pracy.

 

NND Integrum składa się ze zintegrowanych i jednocześnie samodzielnych modułów, z których każdy ma swoje oddzielne przeznaczenie i realizuje swoje zadania:
 • NND 9000 – zarządzanie, nadzór i obieg dokumentów i zapisów wewnętrznych (wytworzonych w organizacji)
 • NND Process - mapowanie procesów biznesowych
 • NND Audit - zarządzanie auditami wewnętrznymi
 • NND Claims - nadzór nad reklamacjami, niezgodnościami i zagrożeniami, podejmowanie działań korygujących, korekcyjnych i zapobiegawczych wraz z oceną ich poprawności i skuteczności
 • NND Tools Measurement – ewidencja i nadzór nad sprzętem kontrolno – pomiarowym oraz środkami trwałymi
 • NND Tools Management - wypożyczalnia narzędzi i środków trwałych
 • NND Suppliers - ocena dostawców oraz pojedynczych dostaw wraz z wszechstronną możliwością analizy
 • NND DOC - elektroniczny obieg dokumentów zewnętrznych (przychodzących do organizacji)
 • NND Risk Assessment - moduł szacujący ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
 • NND Dynamic – kreator elektronicznych formularzy wraz z ich obiegiem
 • NND BHP - Zestaw elektronicznych formularzy w zakresie zarządzania szkoleniami, ryzykiem zawodowym, zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi

 

Powyższe moduły od strony użytkowej stanowią spójną platformę: mają podobny wygląd, układ okienkowo-zakładkowy i jednolity sposób obsługi. Jednak to Klient decyduje, jakie moduły chce zakupić i wykorzystywać. Warto dodać, że istnieje także możliwość ciągłego poszerzania tej platformy o moduły indywidualne realizowane na konkretne potrzeby Klienta.

 

NND Integrum jest stworzony w najnowszych technologiach internetowych:

 • - Oparte o centralną bazę danych
 • - Dostępne przez Intranet, bądź Internet
 • - Niewymagające instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich


NND Integrum ponadto pozwala:

 • - Obniżyć koszty pracy niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • - Optymalizować wydatki dzięki integracji i niezależności modułów, które można zakupić w dowolnej konfiguracji w miarę informatyzacji poszczególnych obszarów zarządzania organizacją  
 • - Usprawnić wymianę informacji pomiędzy pracownikami a tym samym wspomóc pracę zespołową
  - Zwiększyć bezpieczeństwo i nadzór nad danymi istotnymi dla skutecznej pracy organizacji
 • - Utrzymać porządek i ewidencję danych
 • - Mieć odpowiednie informacje, zestawienia, raporty we właściwym czasie, dla właściwych osób we właściwym miejscu

 

NND Integrum to aplikacja rozwojowa a odpowiedni zespół specjalistów cały czas czuwa nad jego rozwojem, czego dowodem są przynajmniej raz na kwartał wydawane aktualizacje systemu.

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody