logo_tkomp
NND Process
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-process
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • autoryzowany dostęp do poszczególnych procesów - zabezpieczanie przed nieuprawnionymi modyfikacjami
 • możliwość tworzenia wielu poziomów procesów - od procesów głównych poprzez podprocesy aż do pojedynczych działań i czynności
 • możliwość definiowania informacji o procesach takich jak: dane wejściowe i wyjściowe, właściwości procesu, uczestników, dokumenty i formularze itd.
 • możliwość definiowania i prezentacji wskaźników i mierników procesów;
 • integracja z aplikacjami wchodzącymi w skład systemu NND INTEGRUM oraz z innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi np. klasy ERP
 • możliwość eksportu map procesów - pełna kontrola widoku wydruku
rozbudowany edytor graficzny pozwalający na rozrysowanie procesu wg wcześniej obranych założeń
łatwe i szybkie rysowanie schematów graficznych w przyjaznym dla użytkownika narzędziu

 

KORZYŚCI:

 • skrócenie czasu poświęcanego na tworzenie, prezentację, dystrybucję i analizę procesów biznesowych organizacji
 • łatwość w poruszaniu się po strukturze procesowej organizacji oraz w docieraniu do ważnych i obowiązujących informacji systemowej
 • łatwość i szybkość prezentacji procesów organizacji - nawet najbardziej skomplikowane procesy mogą być w sposób przejrzysty opisane, przez co łatwo je zrozumieć, modelować i doskonalić
 • wspomaganie pracy grupowej - możliwość symultanicznego tworzenia map procesów przez rozproszony przestrzennie zespół zadaniowy
 • możliwość zdalnej pracy wielu użytkowników - rysowanie map procesów przez właścicieli/liderów procesów przy jednoczesnej zdalnej pracy z konsultantem lub liderem projektu
 • wspomaganie ciągłego doskonalenia procesów, przez co zwiększa się zwrot z inwestycji poniesionych na zakup i wdrożenie technologii informatycznej.

 

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

 

" W roku 2003 zapoznaliśmy się z programami różnych firm oferujących oprogramowanie do zarządzania i nadzoru nad dokumentacją oraz mapowania procesów. Po dogłębnej analizie wybraliśmy, zakupiliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie NND Integrum (moduły NND 9000 i NND Process). (...) Oprogramowanie NND pozwoliło nam stworzyć interaktywne mapy procesów organizacji. Jest wygodnym narzędziem, pozwalającym na dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących systemu zarządzania z dowolnego komputera mającego podłączenie do sieci".

 

dr inż. Robert Dynarowski - Menedżer ds. Jakości

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. - Warszawa

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody