logo_tkomp
NND Risk Assessment
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-risk
NND Risk Assessment to moduł będący bardzo pomocnym narzędziem w procesie szacowania ryzyka, które stanowi istotny element systemów bezpieczeństwa informacji.

Aplikacja skierowana jest głównie do:

 • auditorów wewnętrznych lub zewnętrznych kontrolujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie pod kątem spełniania wymogów systemu normalizacji międzynarodowej serii ISO/IEC 27000,
 • konsultantów wdrażających system zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych na swoim stanowisku pracy za proces oceny ryzyka.

 

FUNKCJONALNOŚĆ:

 • definiowanie i edycja podstawowych parametrów funkcji ryzyka,
 • przyjazny sposób tworzenia i modyfikacji list: ryzyk, aktywów rozumianych jako szeroko pojęte dobra mające ściśle, określoną wartość dla danego przedsiębiorstwa, zagrożeń, podatności,
 • definiowanie i modyfikacja skali wartości dla poszczególnych aktywów, zagrożeń i podatności,
 • możliwość dokonania importu danych z innych zewnętrznych baz danych z przedsiębiorstwa,
 • dokonywanie cyklicznej realizacji procesu szacowania ryzyka w oparciu o utworzoną wcześniej bazę wiedzy,
 • tworzenie bazy użytkowników celem "zaproszenia" ich do udziału w procesie szacowania ryzyka, w ramach przydzielonych im uprawnień,
 • możliwość podglądu wyników pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem użytkowników posiadających do tego uprawnienia,
 • sprawny i prosty eksport danych z aplikacji do plików CSV.

 

KORZYŚCI:

 • elastyczność narzędzia umożliwiająca szacowanie ryzyka przez uprawnione do tego osoby, w różnych częściach i obszarach organizacji
 • skrócenie czasu szacowania ryzyka osób zajmujących się tym zagadnieniem w przedsiębiorstwie- cały proces przeprowadzony kilkoma kliknięciami ,
 • możliwość tworzenia centralnej bazy danych zawierającej np. wszystkie aktywa lub też przypuszczalne zagrożenia i autoryzowany dostęp do tych danych,
 • intuicyjne narzędzie usprawniające proces zarządzania ryzykiem w firmie,
  brak potrzeby znajomości metod obliczeniowych i merytoryki zagadnienia: zarządzania bezpieczeństwem informacją od użytkowników końcowych aplikacji,
 • szybkie i automatyczne otrzymywanie pełnych analiz związanych z procesem szacowania ryzyka w przedsiębiorstwie – co oznacza szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji,
 • dostęp osób uprawnionych do pełnej historii szacowania ryzykiem.

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody