logo_tkomp
NND Suppliers
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-suppliers
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji i zarządzanie bazą dostawców
  generowanie zamówień automatycznie wysyłanych do dostawcy i prowadzenie kontaktów z dostawcami w obszarze zakupów
  elektroniczna ocena współpracy z dostawcami oraz zrealizowanych dostaw
 • możliwość przeprowadzenia oceny wielostopniowej i wielowątkowej (jakościowa, ilościowa, porównawcza pod kątem asortymentu)
 • automatycznie tworzące się rankingi (aktualizująca się list kwalifikowanych dostawców)
 • szybkie wyszukiwanie dostawców po kątem asortymentu, zamówień i przeprowadzonych ocen
 • mechanizmy automatycznej aktualizacji danych kontaktowych z dostawcami
 • możliwość przejrzystego śledzenia historii zamówień wysyłanych do dostawców
 • możliwość współpracy (wymiana danych) z innymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie klasy ERP, MRP itd.

 

KORZYŚCI:

 • trafne podejmowanie decyzji co do wyboru dostawców na podstawie automatycznie aktualizowanych list kwalifikowanych dostawców
 • centralna baza danych - wszystkie informacje związane z dostawcą zebrana w jednym miejscu
 • podniesienie jakości własnych wyrobów poprzez trafny dobór dostawców, współpraca wyłącznie z najlepszymi dostawcami
 • ograniczenie czasu poświęcanego na kontakt z dostawcą - automatyzacja kontaktów, wyeliminowanie pomyłek
 • usprawnienie procesu ocen dostawcy i zamówień, przejrzystość i obiektywny wybór dostawców

 

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

 

"Messer Polska należy do Grupy Messer, zaliczanej do wiodących na świecie przedsiębiorstw branży gazów technicznych. Jednym z elementów naszej strategii jest zwiększanie wartości naszej firmy. Ważnym krokiem w tym kierunku była decyzja, aby wspomóc nasz system zarządzania jakością dostępnymi rozwiązaniami informatycznymi. Po analizie interesujących nas produktów pochodzących od wielu znanych dostawców, w sierpniu 2002 dokonaliśmy wyboru systemu firmy T Komp. Zakupiona przez nas aplikacja integruje funkcje nadzoru nad dokumentacją systemową, zezwala na mapowanie procesów, ocenę dostawców, zarządzanie reklamacjami, niezgodnościami i zagrożeniami, a także na planowanie i wspomaganie realizacji auditów.

znaczącym atutem rozwiązania firmy T Komp jest zastosowanie najnowszej technologii tworzenia oprogramowania, która umożliwia korzystanie z aplikacji przez przeglądarkę internetową".

 

Dariusz Czylok - SHE+Q Management

Messer Polska Sp. z o.o.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody