logo_tkomp
NND Tools Management
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-tools-management
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • możliwość zdefiniowania wielu wypożyczalni i przydzielenie odpowiednich uprawnień operatorom każdej z nich na poziomie poszczególnych czynności
  możliwość rejestracji narzędzi jedno lub wielosztukowych i ich ilościowa kontrola
 • zamawianie, przyjmowanie na stan, przenoszenie między wypożyczalniami, złomownie lub brakowanie środków trwałych wraz z generowaniem odpowiednich wydruków do każdej z tych operacji
 • wypożyczanie oraz zdawanie środków trwałych z pozycji karty użytkownika lub elektronicznej kartoteki środka
 • możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi typu czytniki kodów paskowych, karty zbliżeniowe co przyspiesza identyfikację środka trwałego i wypożyczających
 • generowanie raportów wielopoziomowych i wielowątkowych poprzez kreator raportów.

 

KORZYŚCI:

 • pełna kontrola nad stanem wypożyczalni wraz z alarmowaniem o przekroczeniu założonych wcześniej stanów minimalnych lub maksymalnych
 • szybki dostęp do informacji o stanie kont poszczególnych użytkowników a co za tym idzie szybka lokalizacja danego środka trwałego zarówno w magazynie jak i poza nim
 • szybkie wypożyczenie lub zdanie środka trwałego (możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak czytniki kodów paskowych, karty magnetyczne itd.)
 • dostęp uprawnionych użytkowników do pełnej historii wypożyczalni, historii narzędzia lub historii działań użytkownika.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody