logo_tkomp
NND Tools Measurements
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-tools
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • każde narzędzie posiada elektroniczną kartotekę narzędzia (możliwość opisania w niej wielu danych)
 • możliwość zdefiniowania wielu list słownikowych określających dane charakterystyczne takie jak typ, producent, status przyjęcia oraz użytkowania, błędy stałe, warunki pracy itd.
 • możliwość określania grup pracowników mających dostęp do określonych kartotek
 • możliwość podziału narzędzi na grupy ze względu na użytkowanie, lokalizacje, typy, rodzaj nadzoru itd.
 • możliwość odnotowywania wszelkich usterek oraz napraw danego narzędzia
 • możliwość odnotowywania wielu form nadzoru zewnętrznego takich jak np. legalizacje, wzorcowania, przeglądy itd.
 • automatyczne powiadamianie zainteresowanych osób o tym, że trzeba wykonać kolejne czynności nadzorujące (legalizacja, wzorcowanie, przegląd, sprawdzenie itd.)

 

KORZYŚCI:

 • centralna baza narzędzi kontrolno - pomiarowych a co za tym idzie wszystkie kartoteki narzędzi w jednym miejscu w firmie, wyeliminowanie lokalnych baz narzędzi
  informacje o narzędziach stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika
 • skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniej kartoteki
 • niedopuszczenie do użytku narzędzi bez aktualnego świadectwa legalizacji, wzorcowania, przeglądu lub sprawdzenia
 • wyeliminowanie spóźnień związanych z wysyłaniem narzędzi do instytucji zewnętrznych w celu ich uwierzytelnienia
 • ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie papierów w laboratorium lub przedsiębiorstwie (wszystkie kartoteki oraz protokoły, a także świadectwa w formie elektronicznej i co za tym idzie szybki do nich dostęp)
 • pełna kontrola nad przebiegiem procesu sprawdzania wewnętrznych narzędzi wraz z wizualizacją wyników.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody