logo_tkomp
DMS: Elektroniczny obieg dokumentów

nnd-doc

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • definiowanie typów dokumentów przychodzących (wygląd formatki rejestrującej dokument, szablony obiegów, standardowe uprawnienia)
 • automatyczna rejestracja dokumentu do programu bezpośrednio z urządzenia skanującego
 • graficzny i bardzo prosty w obsłudze definiowanie ścieżki obiegu dokumentu (workflow) za pomocą metody drag&drop.
 • możliwość definiowania tzw. szablonów uprawnień pozwalających określać standardowe obiegi dokumentów
 • znajdowanie dowolnego dokumentu w kilka sekund np. poprzez drzewko segregatorów, narzędzie znajdź/wybierz, tzw. szybkie wyszukiwanie itd.
 • archiwizacja dokumentów: łatwy i szybki dostęp do dokumentów archiwalnych
 • możliwość grupowania dokumentów w sprawy, projekty, grupy
 • automatyczne tworzenie się rejestrów: rejestru pism wychodzących i przychodzących, rejestru spraw, rzeczowego wykazu akt itp.
 • kontrola i nadzór nad czasem dokonywania poszczególnych zatwierdzeń, przeglądów, opinii
 • możliwość współpracy z innymi programami zewnętrznymi np. systemem finansowo księgowym w przypadku faktur czy też programem klasy ERP w przypadku zleceń lub zamówieKORZYŚCI

 • wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób
 • wszyscy pracownicy są automatycznie powiadamiani o każdym nowym dokumencie jak ich dotyczy
 • każdy pracownik wie ile czasu ma na załatwienie danej sprawy oraz jest informowany o spóźnieniu
 • pełna historia dokumentu co do swojego przebiegu, kto i ile czasu przetrzymywał dany dokument
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu, brak przechowywania lokalnych kopii dokumentów - dokumenty stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika
 • porządek i szybki dostęp do dokumentacji, skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniego dokumentu do kilku sekund
 • zmniejszenie kosztów składowania dokumentacji papierowej (koszty papieru, koszty eksploatacji urządzeń biurowych, koszty przestrzeni biurowej oraz koszt pracy pracownika)

 


nnd-9000

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • rejestrowanie dokumentów przez uprawnione do tego osoby
 • możliwość definiowania praw dostępu do dokumentów na różnych poziomach (przegląd, opiniowanie, zatwierdzanie, modyfikacja)
 • automatycznie generowane i wysyłane drogą e-mail oraz w tablicy informacyjnej, monity przypominające pracownikom o wykonaniu czynności związanych z dokumentem np. - monity o przegląd, opiniowanie czy zatwierdzenie
 • automatyczna dystrybucja dokumentu na podstawie przydzielonych uprawnień w odpowiednim czasie do odpowiednich osób
 • kontrola nad wersjami dokumentacji – w przypadku obowiązywania nowej wersji dokumentu stara nieaktualna wersja automatycznie przechodzi do archiwum
 • automatycznie generowana karta zmian
 • dziennik zdarzeń każdego dokumentu – pełna informacja kto, kiedy zapoznał się z danym dokumentem itd.
 • przyjazny kreator raportów umożliwiający samodzielne i wszechstronne wykonywanie różnych rejestrów i raportów związanych z przechowywanymi w bazie dokumentami
 • pełnotekstowe i wielowątkowe przeszukiwanie dokumentacji
 • nadzór nad wydrukami dokumentów – wykonywanie wydruków wyłącznie przez osoby uprawnione i w określonej ilości, możliwość identyfikacji wydruku z dokumentem w systemie
 • możliwość zgłaszania potrzeby opracowania nowego dokumentu lub propozycji zmian w dokumencie istniejącymKORZYŚCI

 • zmniejszenie kosztów pracy pracownika niezbędnej do utrzymania dokumentacji
 • usprawnienie procesu tworzenia i legislacji dokumentu
 • wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób
 • wszyscy uprawnieni pracownicy pracują z dokumentacją obowiązującą – m.in. korzystają z procedur obowiązujących, wysyłają aktualną ofertę z aktualnym cennikiem a poprzez monity o przegląd okresowy dokumentu system przypomina o konieczności uaktualnienia wszelkich dokumentów przetargowych, zezwoleń gwarancji, licencji itp.
 • wszyscy pracownicy są automatycznie powiadamiani o każdej zmianie w dokumentacji
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu, brak przechowywania lokalnych kopii dokumentów - dokumenty stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika
 • porządek i szybki dostęp do dokumentacji, skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniego dokumentu do kilku sekund
 • zmniejszenie kosztów składowania dokumentacji papierowej (koszty papieru, koszty eksploatacji urządzeń biurowych, koszty przestrzeni biurowej oraz koszt pracy pracownika)
 • zdefiniowane wzorce dokumentacji ułatwiają edycję nowych dokumentów szczególnie przez nowych pracowników
 • kontrola wersji dokumentów zarówno formy elektronicznej jak i wydruków

nnd-dynamic

 

FUNKCJONALNOŚĆ:

 • przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudze projektant elektronicznych formularzy
 • rozmieszczenie pól metodą drag&drop,
 • pełne możliwości formatowania stylu formularza,
 • definicja zakładek formularza,
 • rozmieszczenie przycisków stertujących,
 • przypisanie pól z bazy danych,
 • definicja akcji przycisków.
 • łatwe definiowanie ścieżki obiegu, uprawnionych oraz sposobu i treści powiadomień
 • możliwość relacyjnego łączenia formularzy ze sobą
 • możliwość podłączenia pod formularze źródeł danych z innych zewnętrznych systemów (współpraca z ERP, HR, FK itd.)
 • definiowanie i publikacja raportów w postaci tabel, terminarzy, wykresówKORZYŚCI:

 • samodzielne informatyzowanie przedsiębiorstwa (dowolnego jego obszaru) - oszczędność kosztów
 • elastyczność utworzonego rozwiązania - samodzielna modyfikacja rozwiązań informatycznych - brak uzależnienia od firm zewnętrznych
 • możliwość informatyzacji obszarów do których nie ma specjalistycznych narzędzi informatycznych
 • wysoki stopień dostosowania rozwiązania do realnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • łatwe wyciąganie danych i analiza wybranego obszaru (procesu) organizacji
 • realny wpływ na monitorowanie i zarządzanie procesami zachodzącymi w organizacji

__

cofnij...

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat NND INTEGRUM? - Skontaktuj się z Nami

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody