logo_tkomp
Oferta
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


[computer-aided quality assurance]

Wspomaganie systemu zarządzania:

- Mapowanie, wizualizacja i analiza procesów,

- Nadzór nad dokumentami i zapisami wraz z elementami śledzenia zmian, opiniowania, kontroli wydruków, śledzenia postępów zadań i czasu pracy,

- Nadzór nad niezgodnościami, zagrożeniami i reklamacjami wraz z kontrolą działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,
- Ocena dostawców i podwykonawców,

- Ewidencja i nadzór nad wyposażeniem do pomiarów i monitorowania z elementem wypożyczalni narzędzi i zarządzania gospodarką narzędziową,
- Szacowanie ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

więcej...


 

[document managment system]

 

Elektroniczny obieg dokumentów:

- Zarządzanie dokumentacją zewnętrzną (pisma wychodzące i przychodzące),
- Zarządzanie obiegiem faktur z możliwośćią automatycznej dekretacji w zewnętrznych systemach ERP,
- Nadzór nad dokumentacją wewnętrzną (dokumentacją systemową ZSZ) z elementami legislacji, śledzenia zmian i kontroli wydruków w zgodności z wymaganiami norm z serii ISO, IFS, BRC, DIN, BS, NFD
- Tworzenie, opiniowanie oraz zatwierdzenie umów,
- Zarządzanie dokumentami i projektami technicznymi,
- Zarządzania zmianami wymagań prawnych, ustaw.


 

[business process managment]

 

Zarządzanie procesowe:

- Uwolnienie i odpowiednie kierowanie potokami informacji oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami,
- Mapowanie, wizualizacja i analiza procesów,
- Odzwierciedlenie przebiegu procesów w elektronicznych formularzach zapisu i kontroli danych,
- Budowa i nadawanie obiegu elektronicznych formularzy, spójnie z przebiegiem procesu,
- Projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań - WORKFLOW,
- Kontrola poszczególnych etapów realizacji działań.

więcej...


isa

 

[information security
aspects]

 

Bezpieczeństwo Twojej Organizacji:

- wsparcie dla firm wdrażających i korzystających z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2005 lub BS 7799-2:2005,
- wsparcie dla firm wdrażających i korzystających z Systemu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wg normy PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007,
- pełne wsparcie pracowników organizacji w codziennej pracy związanej z bezpieczeństwem systemu i higieny pracy,
- pełne wsparcie auditorów, konsultantów i firm konsultingowych w zakresie swoich obowiązków i zadań,
- możliwość zarządzania bazą danych: aktyw, zagrożeń, ryzyka, potencjalnych zdarzeń, wypadków, zdarzeń losowych,
- planowanie szkoleń (w cyklu rocznym lub okresowym) w stosunku do danego działu, stanowiska lub pracownika.

więcej...

 

dsa

 

[dedicated software applications]

 

Rozwiązania indywidualne:

- nieograniczona możliwość kreowania funkcjonalności systemu,

- usprawnienie funkcjonowania Państwa Organizacji,
- rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb,
- pełna integracja z systemami zewnętrznymi,
- komplet danych dostępny  na serwerze przez 24h,
- korzystne rozwiązanie zarówno dla średnich, jak i dużych Organizacji.
- możliwość ciągłego wprowadzenia zmian mających na celu doskonalenie i modyfikację procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie.
- realizacja zadań systemów o różnym stopniu złożoności oraz zaawansowania

więcej...


 

logo nnd integrum

 

Zobacz wszystkie moduły

 

Niewątpliwe najlepszą formą zapoznania się z naszym rozwiązaniem jest prezentacja "na żywo". Jeśli chcieliby Państwo bliżej zapoznać się z naszym oprogramowaniem, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety. Odpowiedź na pytania pomoże nam lepiej zorientować się w Państwa potrzebach i oczekiwaniach.

 

ankieta_prez

 

 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety !

 

 

 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody