logo_tkomp
Zapytanie ofertowe szkolenia miękkie EGZAMINY

Znak sprawy: 2/5/POKL/8.1.1/2013

Bydgoszcz, 3 października 2014 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów ze szkoleń ogólnych kompetencyjnych, zapewnienie materiałów egzaminacyjnych oraz wydanie certyfikatów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „TKOMPetencje eksportowe pracowników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający:

T Komp Tomasz Kruszewski

Ul. Smukalska 33

85-565 Bydgoszcz

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwy i kody CPV: nie dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów ze szkoleń ogólnych kompetencyjnych, zapewnienie materiałów egzaminacyjnych oraz wydanie certyfikatów dla uczestników, których listę oraz warunki realizacji prezentuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonać należy w okresie od dnia 20.10.2014 do dnia zakończenia Projektu (nie później, niż do dnia 31 grudnia 2014)
w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Szczegóły zapytania do pobrania

 

 

fundusze3

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody