logo_tkomp
Wspomaganie ISOISO 9001:2008

Normy ISO serii 9000 określają wymagania, które powinien spełniać wzorcowy system zarządzania jakością w organizacji, aby udowodnić swoją wiarygodność na rynku. Z myślą o każdej organizacji, bez względu na profil działalności oraz jej wielkość, opracowaliśmy systemy informatyczne mające na celu wspomaganie zarządzania organizacją tak, aby organizacja spełniała wymagania certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W celu wsparcia najsłabszych elementów funkcjonującego systemu w organizacji podzieliliśmy nasze rozwiązania na poszczególne moduły odpowiadające poszczególnym wymaganiom całego systemu. Pozwoli to w każdej chwili zwiększyć efektywność zarządzania każdego elementu organizacji oraz skutecznie ograniczyć koszty związane z jego stosowaniem w praktyce. NND DOC
NND 9000
NND Audit
NND Claims
NND Suppliers
NND Defect


 


ISO 14001:2004

Normy ISO serii 14000 określają wymagania, które powinien spełniać wzorcowy system zarządzania jakością w organizacji, aby udowodnić swoją wiarygodność pro-ekologiczną, czyli organizacji przyjaznej środowisku. Z myślą o każdej organizacji, bez względu na profil działalności oraz jej wielkość, opracowaliśmy systemy informatyczne mające na celu wspomaganie zarządzania organizacją tak, aby organizacja spełniała wymagania certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2004. W celu wsparcia najsłabszych elementów funkcjonującego systemu w organizacji, podzieliliśmy nasze rozwiązania na poszczególne moduły odpowiadające poszczególnym wymaganiom całego systemu. Pozwoli to w każdej chwili zwiększyć efektywność zarządzania każdego elementu organizacji oraz skutecznie ograniczyć koszty związane z jego stosowaniem w praktyce. NND DOC
NND 9000
NND Audit
NND Suppliers
NND Defect 


PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007

Normy serii 18000 określają wymagania, które powinien spełniać wzorcowy system zarządzania jakością w organizacji, aby udowodnić swoją wiarygodność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jako organizacja bezpieczna dla pracownika i otoczenia. Z myślą o każdej organizacji, bez względu na profil działalności oraz jej wielkość, opracowaliśmy systemy informatyczne mające na celu wspomaganie zarządzania organizacją tak, aby organizacja spełniała wymagania certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007. W celu wsparcia najsłabszych elementów funkcjonującego systemu w organizacji podzieliliśmy nasze rozwiązania na poszczególne moduły odpowiadające poszczególnym wymaganiom całego systemu. Pozwoli to w każdej chwili zwiększyć efektywność zarządzania każdego elementu organizacji oraz skutecznie ograniczyć koszty związane z jego stosowaniem w praktyce. NND DOC
NND 9000
NND Audit 


ISO/IEC 17025:2005

Wymagania norm w zakresie systemu zarządzania dla potwierdzenia kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w celu udowodnienia wymagań organizacyjnych jak i technicznych. Z myślą o każdym laboratorium, niezależnie od jego rodzaju, wielkości i struktury oraz stosowanych metod w laboratorium, opracowaliśmy systemy informatyczne mające na celu wspomaganie zarządzania laboratorium tak, aby spełniało ono wymagania akredytacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2005. W celu wsparcia najsłabszych elementów funkcjonującego systemu, podzieliliśmy nasze rozwiązania na poszczególne moduły odpowiadające poszczególnym wymaganiom całego systemu. Pozwoli to w każdej chwili zwiększyć efektywność zarządzania każdego elementu laboratorium oraz skutecznie ograniczyć koszty związane z jego stosowaniem w praktyce. NND Tools Measurement
NND Tools Management
NND DOC
NND 9000
NND Audit


 


ISO/IEC 27001:2005/BS 7799-2:2005

Normy ISO serii 27000 (rodzina BS serii 7799) określają wymagania, które powinien spełniać wzorcowy system zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w organizacji, aby udowodnić swoją wiarygodność w zakresie zmniejszenia do minimum ryzyka zafałszowania, a nawet utraty informacji, co na obecnym etapie rozwoju technicznego jest niemalże koniecznością. Z myślą o każdej organizacji, bez względu na profil działalności oraz jej wielkość, opracowaliśmy systemy informatyczne mające na celu wspomaganie zarządzania organizacją w aspekcie bezpieczeństwa informacji, tak aby organizacja spełniała wymagania certyfikacji zgodnie z wymaganiami norm ISO/IEC 27001:2005 lub BS 7799-2:2005. W celu wsparcia najsłabszych elementów funkcjonującego systemu w organizacji podzieliliśmy nasze rozwiązania na poszczególne moduły odpowiadające poszczególnym wymaganiom całego systemu. Pozwoli to w każdej chwili zwiększyć efektywność zarządzania każdego elementu organizacji oraz skutecznie ograniczyć koszty związane z jego stosowaniem w praktyce. NND Risk Assesment
NND DOC
NND 9000 


HACCP/ISO 22000:2005

Normy ISO serii 22000 (odpowiednik systemu HACCP) określają wymagania, które powinien spełniać wzorcowy system zarządzania bezpieczeństwem żywności, a tym samym zapewniając, że żywność wyprodukowano w warunkach wdrożonego i sprawdzonego pod względem skuteczności systemu. Z myślą o każdej organizacji, bez względu na profil działalności oraz jej wielkość, opracowaliśmy systemy informatyczne mające na celu wspomaganie zarządzania organizacją tak, aby organizacja spełniała wymagania certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2005 lub IFS lub BRC. W celu wsparcia najsłabszych elementów funkcjonującego systemu w organizacji podzieliliśmy nasze rozwiązania na poszczególne moduły odpowiadające poszczególnym wymaganiom całego systemu. Pozwoli to w każdej chwili zwiększyć efektywność zarządzania każdego elementu organizacji oraz skutecznie ograniczyć koszty związane z jego stosowaniem w praktyce.

NND DOC
NND 9000
NND Audit


 


Wsparcie

Z myślą o każdej organizacji, bez względu na profil działalności oraz jej wielkość, opracowaliśmy systemy informatyczne mające na celu wspomaganie wszystkich systemów zarządzania organizacją tak, aby organizacja spełniała inne wymagania Klienta oraz instytucji zewnętrznych.
NND Dynamic to innowacyjny system w zakresie udoskonalenia procesów zachodzących w każdej organizacji, pozwalający dowolnie projektować elektroniczne formularze w zastępstwie funkcjonujących już formularzy papierowych. System NND Process to graficzne przedstawienie procesów realizowanych w organizacji. W celu przejrzystego ich przedstawienia istnieje możliwość dowolnego opisania i zwizualizowania każdego z procesów. NND Process pozwala na przedstawienie informacji o procesach na każdym poziomie ich przetwarzania. System umożliwia opisywanie procesów od ogólnej prezentacji na poziomie procesów głównych, aż do podpoziomu
NND Dynamic
NND Process 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody