logo_tkomp
BPM: Zarządzanie procesowe
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 

zarządzanie procesowe

BPM to system mający uwolnić i odpowiednio kierować przepływem informacji. Umożliwia on mapowanie, wizualizację oraz analizę procesów. Odzwierciedlenie przebiegu procesów następuje poprzez elektroniczne formularze zapisu i kontroli danych. Mogą być one dowolnie budowane, a następnie możemy nadać im dowolny przebieg zgodnie z procesem biznesowym Naszej Organizacji.

 

 

Zarządzanie procesowe:

- Uwolnienie i odpowiednie kierowanie potokami informacji oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami,
- Mapowanie, wizualizacja i analiza procesów,
- Odzwierciedlenie przebiegu procesów w elektronicznych formularzach zapisu i kontroli danych,
- Budowa i nadawanie obiegu elektronicznych formularzy, spójnie z przebiegiem procesu,
- Projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań - WORKFLOW,
- Kontrola poszczególnych etapów realizacji działań.

 

logo nnd integrum NND Dynamic, NND Process

więcej...

 

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody