logo_tkomp
Zarządzanie umowami

Zarządzanie umowami wdrożenia

 

Program NND Integrum wspomaga rejestrację, obieg oraz archiwizację umów. Nasze rozwiązanie to propozycja wspomagania zarządzania wiedzą potwierdzona wdrożeniami i będąca efektem długoletniego doświadczenia jako producent oprogramowania. Wdrożenia naszego programu pozwoliły przygotować elastyczny produkt, w którym dostępne jest wiele atrakcyjnych funkcji gotowych do codziennej pracy.

 

rejestrowanie i ewidencja niezgodności

 

 

REJESTRACJA I EWIDENCJA DANYCH

 

NND Integrum umożliwia wykorzystanie gotowych narzędzi do zbudowania dowolnej metryczki opisującej umowę. W efekcie tego w jednym miejscu dajemy możliwość zebrania najistotniejszych parametrów dokumentu. Korzystając ze słowników (również integrowanych z innymi programami) np. danych kontrahentów, pól tekstowych oraz m.in. datowych umowa może zostać dokładnie opisana.

 

Obecne funkcje umożliwiają śledzenie dat oraz wartości każdego z pól oraz dają możliwość określenia wymaganej logiki aplikacji. I tak np. określenie dat zakończenia obowiązywania umowy automatycznie informuje wyznaczone działy

lub użytkowników z wyprzedzeniem zarówno w programie jak i poprzez email.

 

Zarządzanie umowami, czas pracyWażnym elementem programu jest możliwość rejestracji aneksów oraz innych powiązanych dokumentów. Wszystkie dane dostępne są

z jednego miejsca w programie.

Istnieje możliwość wykorzystania mechanizmów automatycznie aktualizujących parametry umowy, które zmienia aneks. Dla przykładu rejestracja aneksu, który zmienia okres obowiązywania lub np. wartość umowy powoduje automatyczną aktualizację tych danych na metryce umowy z zarejestrowaniem szczegółów takiego zdarzenia w dzienniku zdarzeń.

 

Umożliwiamy również rejestrację szablonów umów dostępnych dla wybranych grup użytkowników. Program posiada wbudowany dziennik zdarzeń i umożliwia śledzenie zmian w zakresie danych do umowy. Dodatkowo dostarczamy kreator raportów umożliwiający tworzenie raportów budowanych z danych zebranych w programie.

 

OBIEG DOKUMENTÓW

 

NND Integrum posiada wbudowany mechanizm workflow dający możliwość przygotowania obiegu umowy. Umożliwia to zbudowanie niezbędnych kroków od momentu rejestracji poprzez opiniowanie, akceptację, zatwierdzanie, potwierdzenie wysłania jak i odebrania umowy, kończąc na wprowadzeniu danych z archiwum zakładowego umów.

 

To Klient definiuje ilość kroków oraz role dla użytkownika jak i ścieżkę krytyczną obiegu.

 

Na podstawie danych rejestracyjnych można dobierać predefiniowane obiegi dokumentu i uruchamiać je automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu. Mechanizm ten opierać może się na matrycy autoryzacji, która jest dopełnieniem funkcjonalności programu. Każdy z uczestników obiegu otrzymuje automatycznie dostęp jak i stosowne powiadomienia (również o spóźnieniu w wykonaniu zadania). Program umożliwia ponadto rejestrację czasu pracy nad umową pozwalając na generowanie bilingów rozliczeniowych dla pracowników.

 

Aby pracownicy mogli sprawnie poruszać się w programie NND Intergum dostarczane jest z narzędziami wspomagającymi kolekcjonowanie wiedzy, informacji, monitów.

 

Każdy z pracowników ma wgląd w listy zadań, monity o akcjach oczekujących na wykonanie wraz z informacją o terminie ich realizacji. Narzędzia wyszukiwania i raportowania pozwalają definiować użytkownikom niezbędne zestawienia danych prezentujące najważniejsze informacje.

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE PROGRAMU:

 

 • dane opisujące dokument w programie dostosowane do potrzeb Klienta
 • szablony umów dostępne dla pracowników w jednym miejscu
 • monitoring dat i istotnych warunków umowy (monity dla użytkowników)
 • automatyczne wiązanie aneksów i innych załączników do umowy
 • ewidencja zmian w dzienniku zdarzeń
 • obieg dokumentu zgodnie z predefiniowanymi szablonami workflow
 • łatwe wyszukiwanie, zarządzanie wiedzą (kreator raportów)
 • kontrola czasu obiegu umowy, wyznaczanie ścieżek krytycznych
 • śledzenie spóźnień, wąskich gardeł
 • wiązanie kontraktów, zamówień, faktur w jednym miejscu
 • integracja z zewnętrznymi programami klienta

 

 

 

PRZYKŁADY WDROŻEŃ

 

W naszej historii posiadamy wiele wdrożeń w zakresie zarządzania umowami. Najprostszymi z nich są aplikacje umożliwiające rejestrację i ewidencję danych umowy uwzględniając mechanizmy powiadamiania i śledzenia zmian.

Innym przykładem może być wdrożenie posiadające obieg umów w organizacji oraz ewidencję danych czasu pracy w obrębie zadań wyznaczonych pracownikom jak i zewnętrznym podmiotom. W takim przypadku NND Integrum stanowi platformę komunikacyjną nie tylko w danej organizacji ale włącza w to firmy współpracujące (np. kancelarie prawnicze).

 

W najbardziej zaawansowanych wdrożeniach realizujemy połączenie obiegu i zarządzania kilkoma typami dokumentacji. Zaczynamy od rejestracji i procesowania kontraktów, a następnie rozwijamy to o obieg zamówień w celu zebrania danych szczegółowych jak i zatwierdzenia zamówienia. W efekcie tego działania w kolejnym kroku rejestrowana jest faktura, która przechodzi cały proces zatwierdzania poszczególnych linii faktury z przypisaniem do kont (MPK).

 

Bez względu, które rozwiązanie w danym momencie wydaje się najlepsze zawsze istnieje możliwość integracji naszego programu z innymi, zewnętrznymi źródłami danych. Dla przykładu na początku procesu rejestracji mogą być to skanery automatyzujące proces rejestracji dokumentów i załączników. W trakcie procesowania dokumentu informacje mogą być uzupełniane o dane z systemu Klienta (np. wygenerowane numery zleceń, numery kont, bazy kontrahentów, itd.).

 

Dane zebrane w trakcie procesowania w NND Integrum mogą być wyeksportowane w dowolnej formie do innego programu (np. programy klasy ERP i inne) czy chociażby MS Excel.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo

Dział handlowy :

tel. +48 52 360 44 55,
tel. +48 52 360 44 50,
e-mail: handlowy( at )tkomp.pl

 

lub poprzez poniższy formularz:

 

<form>tu będzie formularz</form>

 

 

WYBRANE WDROŻENIA

Zarządzanie umowami wdrożenia

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody