logo_tkomp
Nagrody: Polska Nagroda Jakości 2009
Firma T Komp dołączyła do wąskiego grona nagrodzonych Honorową Nagrodą Jakości w ramach Polskiej Nagrody Jakości. Jest to najwyższe wyróżnienie w dziedzinie Zarządzania Jakością, jakie można uzyskać na Polskiej arenie biznesowej. Nagrodę odebrał Prezes T Kompu Pan Tomasz Kruszewski z rąk Premiera Waldemara Pawlaka 11 listopada 2009 na Zamku Królewskim.

Premier Waldemar Pawlak wręcza nagrodę Panu Tomaszowi Kruszewskiemu.

Pan Mirosław Recha Sekretarz Komitetu PNJ z reprezentacją T Komp.

 

Polska Nagroda Jakości  powstała z idei odbudowy Polskiej gospodarki lat dziewięćdziesiątych. Nowa sytuacja gospodarcza w jakiej znalazła się Polska wymagała zmian, opracowania nowej strategii działania i rekonstrukcji systemów zarządzania.
Zarządzanie Przez Jakość stało się zatem bardzo ważnym elementem wpływającym na jej rozwój.

Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości została zaakceptowana przez Krajową Izbę Gospodarczą, która opracowała regulamin przyznawania powyższej nagrody i do tej pory pełni nad nią patronat.

 

W dniu 24 września 1997 r. Komitet PNJ ustanowił „ Polską Indywidualną Nagrodę Jakości”

imienia profesora Edwarda Kindlarskiego w dowód uznania za zasługi wniesione do „Polskiej

Szkoły Jakości”.

 

W dniu 11 listopada 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie po raz pierwszy zostały przyznane Nagrody Indywidualne oraz Honorowa Nagroda Jakości. Od tego czasu co rok 11 listopada na Zamku Królewskim wręczane są nagrody PNJ w wielu dziedzinach gospodarki i stanowią one najwyższe uhonorowania działalności pro-jakościowej w Polsce.

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody