logo_tkomp
Rozwiazania indywidualne: Mondi

System wspomagający proces awizacji

głównego surowca dla Mondi Świecie. Integracja z wagami na bramie wjazdowej, wykorzystanie PocketPC do obmiaru surowca na samochodach. Nadzór nad procesem reklamacji. Dodatkowo awizacja towaru przysyłanego taborem kolejowym.


WagOn - zarządzanie ruchem na bocznicy kolejowej

Aplikacja WagOn została zaprojektowana by być praktycznym narzędziem analizy i by wydajnie wspomagać zarządzanie ruchem na firmowej bocznicy kolejowej. Aplikacja jest przystosowana do pracy w systemie ciągłym, przy bardzo dużym obciążeniu ilością przetwarzanych danych.
Funkcje związane stricte z zarządzaniem i ewidencjonowaniem wagonów na bocznicy to:
import danych z aplikacji firmy Pivotex, obsługującej czujniki specjalistycznej wagi kolejowej,
analiza, uzupełnianie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem funkcjonalności systemu WagOn.
Waga dostarcza komplet danych na temat ilości wagonów w przybyłym pociągu oraz ich masy, stanu (ładowny/próżny), operatora (osoba obsługująca wagę kolejową), kodu produktu (zamieniany przez aplikację WagOn na nazwę produktu), kodu stacji, z której wagon przyjechał (zamieniany przez WagOn na nazwę stacji pochodzenia).
Dodatkowo w zakładce „Załączniki” dołączane są zeskanowane listy przewozowe.
Udostępnienie raportów z ważenia wagonów oraz skanów listów przewozowych w sieci eliminuje konieczność zużywania ogromnej ilości papieru. Każdy z tych dokumentów musi być bowiem wielokrotnie kserowany, gdyż informacje jakie zawiera muszą być dostępne dla szeregu działów w firmie, a także dla innych spółek, z którymi firma ta ma umowę na świadczenie usług związanych z bocznicą kolejową.
Z wagi firmy Pivotex pobierane są również informacje na temat pociągów, które opuściły bocznicę. Informacje takie są automatycznie wpisywane w karty wagonów. Na podstawie tych danych możliwe staje się obliczenie kosztów pobytu wagonów na bocznicy.
WagOn wyposażony jest w specjalne narzędzie- kreator nadruków. Dwa podstawowe formularze R27 i załącznik do listu przewozowego zostały sporządzone za pomocą niniejszego kreatora i wprowadzone do systemu jako szablony. Użytkownik ma możliwość ustawienia marginesów wydruków, tak, by bez względu na rodzaj używanej drukarki wszystkie dane nadrukowane były poprawnie, w wyznaczone miejsca. Dane dla tych formularzy są pobierane automatycznie z systemu WagOn.
Nadruki na wszystkie dodatkowe formularze (ich wzorców jest bardzo dużo) mogą być samodzielnie zaprojektowane przez użytkownika z wykorzystaniem kreatora. Wypełnione formularze są przechowywane w charakterze zapisów i użytkownicy mają do nich pełen dostęp.
Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość wstawienia dowolnego symbolu (np.: &, €...) bądź liter rosyjskich, w trakcie wypełniania formularzy.
Każda godzina przestoju wagonów na bocznicy kolejowej generuje dodatkowe koszty. Dlatego też system czuwa nad czasem przestoju wagonów. Automatycznie generowana Tablica alarmowa- posortowana według najdłuższego czasu przestoju- pokazuje okres, jaki upłynął od momentu przyjazdu składu dla wszystkich wagonów, które znajdują się na bocznicy.

Wdrożenie:
Frantschach Świecie S.A. (obecnie: Mondi Świecie S.A.)


Opis wdrożenia:
Bardzo cenimy sobie współpracę z firmą Frantschach Świecie S.A. Szereg naszych aplikacji jest wykorzystywane przez różne działy niniejszej firmy. Nasza kooperacja trwa od kilku lat i jest bardzo owocna. Cieszymy się dużym zaufaniem specjalistów z różnych działów niniejszej firmy. Ich zadowolenie z naszych aplikacji jest miarą naszych sukcesów. Dodatkowo firma ta i zgłaszane przez nią idee są dla T Komp nieprzebranym źródłem inspiracji.
Przed programistami z firmy T Komp w listopadzie roku 2002 stanęło kolejne wyzwanie, związane z potrzebą stworzenia specjalistycznego systemu kompleksowo wspomagającego zarządzanie wagonami na bocznicy kolejowej niniejszej firmy.
Rozmiary przedsięwzięcia były imponujące. Miesięcznie na bocznicę firmy Frantschach przybywa średnio 800 wagonów. Tyle samo musi ją także opuścić. Sprawą kluczową jest minimalizowanie czasu ich przestoju na bocznicy, gdyż każda taka godzina generuje spore koszty dla firmy. Do przetaczania wagonów używane są specjalne lokomotywy. Dotychczas trudno było zapanować nad ilością zużywanego przez nie paliwa. Dodatkowo kolej wymaga szeregu dokumentów przewozowych związanych z przybyciem i odjazdem pociągu. W przypadku importu bądź eksportu towarów w grę wchodzi również konieczność wypełniania szeregu dokumentów celnych. Liczba papierowych kopii dokumentacji była tak duża, iż do ich transportu pomiędzy poszczególnymi działami używano naczepy i traktora.
Prace projektowe i programistyczne ukończyły się na początku marca 2003. Obecnie system funkcjonuje, efektywnie wspomagając zarządzanie ruchem na bocznicy kolejowej. Wszelkie niezbędne dokumenty są rozpowszechniane z wykorzystaniem funkcjonalności systemu WagOn, co pozwala na wydatne zmniejszenie zużycia papieru.
Z treścią listu referencyjnego z firmy Frantschach możecie się państwo zapoznać odwiedzając stronę internetową firmy T Komp.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat NND INTEGRUM? - Skontaktuj się z Nami

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody