logo_tkomp
Rozwiazania indywidualne: Philips

Sykop - optymalizacja linii produkcyjnych

Philips - działa w Polsce od 1991 roku. Znajduje się on w gronie największych inwestorów z kapitałem sięgającym ok. 400 mln USD. Na terenie Polski znajduje się 6 zakładów produkcyjnych. Łączne zatrudnienie wynosi ponad 6,7 tys. osób.
Wychodząc na przeciw potrzebom firmy Philips stworzyliśmy aplikację, która pozwala przynieść wymierne korzyści wspomagając i usprawniając proces produkcji...


Korzyści, które nasza aplikacja przyniosła firmie Philips S.A.:

  • skutecznie rejestruje dane produkcyjne,
  • wspomaga i przyspiesza proces produkcyjny,
  • kontroluje i sprawdza wydajność linii produkcyjnej, maszyn, operatorów,
  • szybki dostęp do archiwalnych danych z uwzględnieniem dowolnych warunków wyszukiwania,
  • tworzenie różnorodnych i bardzo skomplikowanych analiz związanych z danymi produkcyjnymi,
  • ogranicza czas poświęcony na analitykę, statystykę i wyposaża osoby decyzyjne w niezbędne informację do planowania nowych produkcji,
  • spójność informacji oraz integracja z innymi systemami firmy Philips.

Sykop wspomaga proces optymalizacji pracy linii produkcyjnych. Aplikacja obsługiwana jest przez brygadzistów wprowadzających dane zmianowe na liniach i maszynach produkcyjnych oraz inżynierów procesów monitorujących i doskonalących przebieg procesów. Wszelkie wyniki są obrazowane w sposób graficzny, za pomocą różnorodnych wykresów.
System posiada 3 podstawowe moduły:
System Kontroli Procesów oraz maszyn. Na bieżąco monitoruje, kontroluje zdolność procesów, zdolność maszyn oraz przebieg parametrów procesów. Sprawdza poprawność nastaw maszyn i parametrów procesu, nakazuje tok postępowania w przypadku przekroczenia limitów, rejestruje i analizuje działania korygujące.
Rejestr Danych produkcyjnych. System pozwala na sczytywanie danych produkcyjnych oraz sczytywanie kart kontroli odpadów, jednocześnie wizualizując tak zebrane dane. Aplikacja obsługuje dane niezbędne do analizy i doskonalenia procesów, rozlicza całkowity czas pracy linii, ewidencjonuje wszelkie zmiany produkcyjne, przestawienie i usterki na liniach produkcyjnych.
Maintenance (przeglądy). System pozwala na tworzenie harmonogramów przeglądów dla wszystkich podzespołów, maszyn, linii. Rejestruje zgłoszenia serwisowe, a także pozwala na raportowanie ich historii (ewidencjonuje wszelkie części wymienione, brakujące i po naprawach.

Technologia:

Aplikacja została wykonana w środowisku ASP.NET. Wykorzystuje Internet Information Services 6.0. Bazą danych jest SQL Server 2005. Dostęp do aplikacji odbywa się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 6.0, z użyciem autoryzacji zintegrowanej Windows.

Jesteśmy przekonani, że także Twoja firma także powinna zadbać o wysoką jakość produkcji wdrażając podobne rozwiązanie.

 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat NND INTEGRUM? - Skontaktuj się z Nami

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody