'Wehikuł czasu'

Wehikuł czasu to innowacyjny projekt z dziedziny IT, realizowany przez bydgoską firmę T Komp.

Cel projektu

Stworzenie unikalnego narzędzia programistycznego, pozwalającego w czasie rzeczywistym śledzić następstwa błędów w kodzie oraz podejmować trafne decyzje odnośnie ich weryfikacji – programista natychmiast widzi na ekranie efekty działań naprawczych. To pozwoli oszczędzać czas, a co za tym idzie – środki jakie przeznaczanie są na rozwiązywanie wspominanego problemu tradycyjnymi metodami.

Kim jesteśmy

Tworzymy zespół pasjonatów, wyłoniony w wyniku dokładnej weryfikacji kandydatów, wyróżniających się wybitnie kreatywnym podejściem do udziału w pracach badawczo-rozwojowych. Reperujemy sposób programowania, przełamując schematy: zmieniamy sposób myślenia o przedmiocie naszego zainteresowania.

Kontakt

Kamil Kupcewicz
kamil.kupcewicz(at)tkomp.pl
tel: +48 603 499 051

 

Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ncbir